Amsterdam, Nederland — De Europese Commissie wil vrijwillige partnerovereenkomsten aangaan met landen die hout produceren om de import van illegaal hout tegen te gaan. Samen met deze producentenlanden wordt een controlesysteem opgezet, zodat illegaal hout uit deze landen de Europese Unie niet meer kan binnenkomen. Greenpeace vindt de voorgestelde vrijwillige maatregelen van de Europese Commissie absoluut onvoldoende om de grootschalige import van illegaal hout stop te zetten. De Europese Unie blijft op deze manier medeplichtig aan de illegale vernietiging van de oerbossen wereldwijd. De helft van het tropische hout in Europa is van illegale herkomst.

De Europese Commissie wil vrijwillige partnerovereenkomsten
aangaan met landen die hout produceren om de import van illegaal
hout tegen te gaan. Samen met deze producentenlanden wordt een
controlesysteem opgezet, zodat illegaal hout uit deze landen de
Europese Unie niet meer kan binnenkomen. Greenpeace vindt de
voorgestelde vrijwillige maatregelen van de Europese Commissie
absoluut onvoldoende om de grootschalige import van illegaal hout
stop te zetten. De Europese Unie blijft op deze manier medeplichtig
aan de illegale vernietiging van de oerbossen wereldwijd. De helft
van het tropische hout in Europa is van illegale herkomst.

Het in de plannen voorgestelde controlesysteem omvat niet alle
houten producten, bijvoorbeeld meubels. Daarnaast kan illegaal hout
uit een partnerland via een buurland, met wie de EU geen
overeenkomst heeft, naar de EU worden vervoerd. Greenpeace pleit
voor een algemeen Europees importverbod op illegaal hout, naast de
voorgestelde vrijwillige overeenkomsten.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat voorbij aan de wens
van de Europese milieu- en landbouwministers en het Europees
parlement. Deze vroegen de Europese Commissie om de mogelijkheden
voor verdergaande maatregelen te onderzoeken en in juni 2004
hierover te rapporteren. De Commissie kondigde gisteren aan dit pas
in het najaar te kunnen doen. Hiermee laat de Commissie een kans
lopen om het verdwijnen van het tropisch regenwoud voortvarend
tegen te gaan. Het voorstel voor vrijwillige partnerovereenkomsten
wordt dit najaar, tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap, door
de Europese Raad besproken.

Ook in Nederland is er brede overeenstemming dat een
importverbod onderdeel moet zijn van de Europese maatregelen. De
Tweede Kamer nam al in december 2003 kamerbreed een motie aan,
waarin de regering wordt opgeroepen in Europees verband te pleiten
voor een importverbod. De Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH) pleitte begin juli voor een Europees
importverbod, in een historische gezamenlijke verklaring met
milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

Illegale houtkap is een van de grootste bedreigingen voor
oerbossen, waar bijna de helft van alle soorten planten en dieren
ter wereld voorkomen. In veel tropische landen is meer dan de helft
van de houtkap illegaal. Als de ontbossing door illegale kap niet
snel wordt aangepakt, zullen sommige oerbosgebieden compleet
vernietigd worden. Zo schat de Wereldbank in dat de
laaglandregenwouden in grote delen van Indonesië in 2010 verdwenen
zullen zijn.