Greenpeace opnieuw in actie piratenparadijs Eemshaven

Eemshaven, Nederland — Greenpeace legt het Russische piratenschip Mumrinskiy in Eemshaven aan de ketting. Duikers van de milieuorganisatie bevestigen een staalkabel aan de schroef van het schip, zodat dit niet kan uitvaren. Ook bevestigen ze een spandoek met de tekst ‘SCRAP THIS SHIP’. De Mumrinskiy is een bekend overtreder van internationale visserijregels, maar komt toch regelmatig in Nederland lossen. Greenpeace wil dat dit piratenschip door Nederland op de zwarte lijst wordt gezet en niet langer illegale kabeljauw kan aanlanden.

De Noorse kustwacht betrapte de Mumrinskiy een week geleden op
het illegaal overladen van diepgevroren kabeljauw naar het beruchte
schip de Sindbad. Dat voer onder de ongeregistreerde naam ‘de
Marlin’ en had geen vlag. De Marlin/Sindbad is nav deze illegale
activiteit onmiddellijk op een internationale zwarte lijst gezet.
Greenpeace wil dat ook de Mumrinskiy als illegaal wordt
gebrandmerkt, aangezien het overladen van vis naar dit soort
dubieuze schepen verboden is. Nu het overslagschip in Eemshaven
ligt, moeten de Nederlandse autoriteiten ingrijpen.

“De Mumrinskiy maakt zich regelmatig schuldig aan illegale
praktijken. Dit soort beruchte overtreders moet uit de vaart
genomen worden om de ernstige overbevissing tegen te gaan,” aldus
Farah Obaidullah, campagneleider oceanen van Greenpeace Nederland.
“Nederland moet ervoor zorgen dat de Mumrinskiy op de EU zwarte
lijst terecht komt.

” In augustus 2006 voerde Greenpeace actie tegen de Mumrinskiy.
Nederland is al lange tijd een vrijhaven voor illegaal gevangen
vis. In een rapport van Greenpeace bleek dat in de eerste helft van
2006 bijna de helft van de kabeljauw die binnenkwam in Eemshaven
illegaal was gevangen; het ging om meer dan drieduizend ton vis.
Obaidullah: “De nieuwe regelgeving sinds 1 mei heeft nog
onvoldoende resultaat. Nederland moet harder ingrijpen tegen
illegale visserij.

” Illegale visserij is een enorme business: jaarlijks wereldwijd
9 miljard dollar. Dat heeft een verwoestend effect op
visserijbestanden en biodiversiteit ook in de ecologisch meest
waardevolle delen van de oceaan. Greenpeace wil dat op alle
onderdelen van de handelsketen maatregelen worden genomen: vanaf
het net tot aan de supermarkt. Dat betekent internationale
samenwerking, strenge wetten voor havencontroles, een wereldwijd
register van illegale vissersschepen en adequate sancties.

Greenpeace publiceerde afgelopen maart de eerste wereldwijde
database van piratenschepen. Doel is om publiekelijk schepen te
identificeren die betrokken zijn bij piratenvisserij en te laten
zien hoe gebrekkig het huidige overheidsingrijpen is. Zie
http://oceans.greenpeace.org/blacklist

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan veertig landen. De
organisatie wordt in Nederland gesteund door 572.000 donateurs.
Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie,
giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee.