Amsterdam, Nederland — De Europese Commissie heeft opnieuw een kans laten liggen om de Europese zeeën te beschermen. Het voorstel van de Europese Commissie voor een Europees mariene strategie, dat vandaag is goedgekeurd, stelt niks voor, vindt Greenpeace. De grootste tekortkoming is dat het voorstel geen bindende afspraken bevat om de Europese zeeën te beschermen. Er moeten snel zeereservaten komen en overbevissing moet stoppen, stelt Greenpeace.


Een duiker van Greenpeace vraagt vanaf de bodem van de Noordzee de Europese regeringen om de Viking Bank tot zeereservaat te verklaren. De Viking Bank is één van de zeventien gebieden in de Noord- en Baltische zee die door Greenpeace tot zeereservaten zijn uitgeroepen. Een zeereservaat is vergelijkbaar met een nationaal park op land. In het gebied mogen geen nieuwe gas- of olieboringen plaatsvinden, geen zandwinning en mag er niet worden gevist. ©Greenpeace/Gavin Newman

De Europese Commissie gaat er automatisch vanuit dat de
nationale overheden zelf hun verantwoordelijkheden nemen.
Greenpeace vindt dat zeer naïef. “Het is bekend dat 60 tot 100
procent van alle commerciële vissoorten zijn overbevist, dat er
door scheepsongelukken en illegale lozingen elk jaar
honderdduizenden tonnen olie in zee verdwijnen. Nog steeds
verbetert er weinig aan de bescherming van de zee en de soorten die
erin leven”, zegt Farah Obaidullah, campagneleider Oceanen bij
Greenpeace. “Het Europees Parlement en de lidstaten, dus ook
Nederland, moeten bindende afspraken gaan afdwingen. Dat kan
gedurende de komende weken.”

Aan de Europese Mariene Strategie is al meer dan drie jaar
gewerkt, toch dreigt het resultaat zeer pover te zijn, stelt
Obaidullah. “Na jaren vergaderen stelt het gemeenschappelijke
Europees milieubeleid op zee dus nog steeds weinig voor. Dat is
zeer teleurstellend.”

Greenpeace signaleert een ernstige terugloop van de hoeveelheid
vis in de zeeën van Europa. Niet alleen doordat teveel wordt
gevist, ook doordat schadelijke vismethoden worden gebruikt. Zo
zijn de schol en tong, die met zware sleepnetten uit het zand
worden gejaagd, in de Noordzee bedreigd. In de Middellandse Zee
wordt de bedreigde tonijn ook op een onverantwoorde manier
gevangen, vaak ook illegaal.

In onze overbeviste zeeën krijgen vissen nu amper de kans zich
voort te planten, laat staan dat ze de supervruchtbare leeftijd
bereiken die zo belangrijk is voor een gezonde zee met veel
vis.

Overbevissing is een wereldwijd probleem. Daarom voert
Greenpeace actie, bij Canada tot aan de Tasman zee. Tegelijkertijd
vecht Greenpeace tegen de grootschalige illegale visserij op
kabeljauw in de Barentszee, waarvan de vangsten ook in Nederland
terecht komen.

De rijke wereld van de zee met zeezoogdieren, roofvissen,
roggen, anemonen, talloze wieren en bodemdieren verdwijnt heel
snel. Daarom pleit Greenpeace voor het instellen van zeereservaten,
waar de natuur van de zee en oceanen zich kan herstellen. Europa
moet zich nu sterk maken door betere afspraken te maken voor de
bescherming van de zee.