Actievoerders van Greenpeace trachtten vanmorgen opnieuw de kabeljauwvisserij op de Noordzee te stoppen. Een zwemster, afkomstig van het Greenpeace actieschip Arctic Sunrise, blokkeerde midden op zee de koers van twee Schotse schepen. Gekleed in een waterdichte pak hield zij het bord ‘Stop battering cod’ vast. De twee vissers, Carisanne II en Demares, stopten met vissen en haalden hun gezamenlijke net in. De actie vond plaats 40 mijl ten oosten van Unst, het meest noordelijke eiland van Groot-Brittannië. Dit is de tweede actie tegen kabeljauwvissers in drie dagen tijd.

Greenpeace voert actie tegen de gerichte vangst en significante
bijvangst van kabeljauw om de ernstig aangetaste populatie voor
verdere instorting te behoeden. Er moet een Europees verbod komen
op de vangst van kabeljauw en dat grote delen van de Noordzee
worden beschermt door middel van zeereservaten zodat de zee zich
kan herstellen.

“Als de visserij in de Noordzee op kabeljauw blijft toegestaan,
wordt deze vissoort uitgeroeid”, stelt Femke Nagel, campagneleider
oceanen van Greenpeace Nederland en een van de actievoerders. “Om
onbegrijpelijke redenen negeren politici en de vissector de
penibele situatie waarin de kabeljauw bevindt. Dat dwingt
Greenpeace ertoe in actie te komen om de kabeljauw in de Noordzee
voor uitsterven te behoeden.”

Toen de vissers even later weer hun net lieten zakken,
bevestigden actievoerders van Greenpeace een grote boei aan het
net. De vissers haalden opnieuw hun net in. Afgelopen zaterdag
voerde Greenpeace actie tegen de Schotse visser Endurance.

Nederlandse vissers hebben 9.6% van de Europese quota. Veel
Noordzeekabeljauw wordt in Nederland aangeland, ook door
buitenlandse vissers. Sinds begin dit jaar gaat het om ruim 200 ton
kabeljauw uit dit gebied.

ICES*, Het wetenschappelijke orgaan van de EU, adviseert al
jaren een nulvangst om de kabeljauw de kans te geven te herstellen.
Desondanks blijft de vangst en handel in kabeljauw uit de Noordzee
toegestaan. Wereldwijd stellen wetenschappers dat gesloten gebieden
waar geen schadelijke activiteiten zoals overbevissing plaats mogen
vinden, vispopulaties en hele ecosystemen de kans bieden om te
herstellen. Greenpeace voert daarom campagne voor het instellen van
zeereservaten die 40 procent van de oceanen moeten beslaan.

Greenpeace is op meer fronten actief tegen de overbevissing van
kabeljauw. Omdat de kabeljauwbestanden van de Noordzee zo sterk
teruglopen, komt veel kabeljauw uit de Barentsszee naar Nederland.
In de eerste helft van 2006 was bijna de helft van de aangelande
Barentsszee kabeljauw in Nederland illegaal gevangen, constateerde
Greenpeace in een rapport dat in februari werd gepubliceerd.

De Arctic Sunrise is op de Noordzee om verdere uitroeing van
bedreigde kabeljauw te stoppen. Er wordt momenteel door Europa
gewerkt aan nieuwe wetgeving om de Europese wateren te herstellen,
de Kaderrichtlijn Mariene Milieu. Deze wetgeving biedt Europa de
kans om tot een netwerk van zeereservaten te komen. Nagel:
“Nederland en de Europese Unie moeten een eind maken aan de vangst
van kabeljauw en de Noordzee de ruimte geven om te herstellen.”