Nieuwste schip Esperanza voor het eerst in actie

Amsterdam, Nederland — Greenpeace voert sinds vanochtend actie tegen het schip “Agat”. Het schip heeft een lading Afrikaans hout uit Liberia aan boord. Het nieuwe Greenpeace-schip de Esperanza is betrokken bij de actie. Met de actie wil Greenpeace de import van fout hout in Nederland voorkomen. Activisten zijn aan boord van de “Agat” geklommen en hebben een spandoek opgehangen met de oproep: “Europe, stop ancient forest destruction” (Europa, stop de vernietiging van oerbossen). Europa is een belangrijk importeur en gebruiker van hout uit oerbossen. De afgelopen weken is in verschillende  Europese landen (Frankrijk, Spanje, Finland, Italië en Duitsland) actie gevoerd tegen de import en gebruik van dit hout.

De oerbossen van Liberia zijn onderdeel van het Upper Guinean Forest Ecostystem. Het is een regenwoud gebied met een enorme soortenrijkdom aan dieren en planten die buiten Liberia nauwelijks meer bestaan. Inheemse volkeren zijn voor hun levenswijze afhankelijk van deze bossen. Industriële houtkap heeft al grote delen van de regenwouden in het westen van Afrika vernietigd. Wereldwijd is nog slechts 20 procent van de oorspronkelijke
oerbossen intact. En ook deze laatste bossen worden in een rap tempo vernietigd door de houtkapindustrie. Hierdoor worden dieren als de orang-oetan, de gorilla en de Siberische tijger met uitsterven bedreigd en staat de plantenrijkdom op aarde zwaar onder druk.

De acties van Greenpeace vinden plaats in aanloop naar de CBD-top in Den Haag die in april wordt gehouden. Nederland is voorzitter van de top onder leiding van staatssecretaris Faber van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Deze VN-top, waar zo’n 180 landen aan meedoen, heeft tot doel de biodiversiteit op aarde te beschermen. Greenpeace roept alle landen op om de oerbossen te beschermen, daarmee is 2/3 van de biodiversiteit op het land
beschermd. Daarnaast moeten alle overheden hun betrokkenheid bij de vernietiging van oerbossen stopzetten.

Greenpeace wil dat overheden tijdens deze oerbossentop in april de volgende besluiten nemen:

  • Grootschalige activiteiten in oerbosgebieden stopzetten totdat plannen voor bescherming en duurzaam gebruik van de bossen zijn gemaakt en uitgevoerd.
  • Garanderen dat hout op een duurzame en legale manier wordt geproduceerd en overheden moet zelf geen fout hout meer gebruiken.
  • Geld ter beschikking stellen voor deze noodzakelijke maatregelen. Minimaal 15 miljard US Dollars per jaar is nodig voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de laatste oerbossen op aarde.