België — Brussel, 13 december 2010 – Voor het gebouw waar Europese visserijministers op dit moment de visquota voor 2011 vaststellen, demonteren actievoerders van Greenpeace een enorm vissersschip. Op het levensechte model van een trawler staat de leus ‘Stop overbevissing Europa’. Met de actie maakt Greenpeace duidelijk dat de capaciteit van de Europese vissersvloot drastisch omlaag moet om de zeeën te laten herstellen.

Scrap Overfishing Action in Brussels. © © Eric De Mildt / Greenpeace

Staatssecretaris Henk Bleker heeft toegezegd bij de actie aanwezig te zijn. ‘Wij hopen dat hij zich niet zal inlaten met de gebruikelijke koehandel, maar zich hard zal maken voor verantwoorde quota’, zegt Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen bij Greenpeace, vanuit Brussel. ‘Veel te vaak laten bewindvoerders hun oren hangen naar de wensen van machtige visserijbaronnen.’

De meest destructieve vistrawlers zijn langer dan een voetbalveld en kunnen in één haal een heel ecosysteem wegvagen. ‘De EU heeft grandioos gefaald in het beheer van haar visserij’, stelt Klinckhamers. ‘Visbestanden moeten worden beheerd op basis van wetenschappelijke data, niet op basis van vriendjespolitiek.’

Vooral visserijlanden als Spanje en Frankrijk strijken miljoenen euro’s aan subsidie op om steeds grotere industriële vissersschepen te bouwen. Dat gaat ten koste van kleinere vissers én de Europese visbestanden, die inmiddels voor bijna 90 procent zijn overbevist.

Greenpeace vindt daarom dat de hoogste prioriteit moet liggen bij het herstel van de vispopulaties. Het inperken van de vissersvloot is daarvoor noodzakelijk. Ook moet 40 procent van onze zeeën worden aangewezen als zeereservaat, waarin schadelijke activiteiten als de visserij niet zijn toegestaan.