Hout uit Congo-Brazzaville kreeg ten onrechte een keurmerk

Amsterdam, Nederland — Greenpeace heeft een beroep gewonnen tegen Stichting Keurhout. Uit de uitspraak blijkt dat Keurhout ten onrechte hout uit Congo Brazzaville van het bedrijf CIB een keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout heeft gegeven. Een jaar geleden tekende Greenpeace beroep aan bij het College van Beroep van de stichting. Volgens Greenpeace voldoet het hout niet aan de eisen van het keurmerk en is het niet duurzaam geproduceerd. Op drie van de vier bezwaarpunten heeft Greenpeace gelijk gekregen, op het vierde punt is geen uitspraak gedaan. Stichting Keurhout is verplicht het keurmerk op CIB hout binnen een maand in trekken en moet de kosten van het beroep terug betalen aan Greenpeace. Momenteel wordt CIB hout met een Keurhout keurmerk verkocht door de bedrijven Tropisch Hout Nederland en Wijma.

Greenpeace heeft een beroep gewonnen tegen Stichting Keurhout.
Uit de uitspraak blijkt dat Keurhout ten onrechte hout uit Congo
Brazzaville van het bedrijf CIB een keurmerk voor duurzaam
geproduceerd hout heeft gegeven. Een jaar geleden tekende
Greenpeace beroep aan bij het College van Beroep van de stichting.
Volgens Greenpeace voldoet het hout niet aan de eisen van het
keurmerk en is het niet duurzaam geproduceerd. Op drie van de vier
bezwaarpunten heeft Greenpeace gelijk gekregen, op het vierde punt
is geen uitspraak gedaan. Stichting Keurhout is verplicht het
keurmerk op CIB hout binnen een maand in trekken en moet de kosten
van het beroep terug betalen aan Greenpeace. Momenteel wordt CIB
hout met een Keurhout keurmerk verkocht door de bedrijven Tropisch
Hout Nederland en Wijma.

De Stichting Keurhout is opgericht in 1996 en werkt op basis van
het beleid van de Nederlandse overheid. De overheid wilde met een
keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout om de professionele en
particuliere consument duidelijkheid geven. Zij heeft daarvoor
minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en certificering vastgesteld.
Volgens Greenpeace is het besluit van Stichting Keurhout om CIB een
keurmerk te verlenen in strijd met alle vier de minimumeisen van de
Nederlandse overheid. Het college van beroep heeft in haar
uitspraak Greenpeace gelijk gegeven op de punten 2 t/m 4.

1. Het hout wordt niet duurzaam geproduceerd. De natuurlijke
regeneratie (groei) van de boomsoort sapeli is een groot probleem.
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de planten die voorkomen in
het kapgebied. Er is geen aantoonbare instemming van de inheemse
bevolking voor de activiteiten van het bedrijf.

2. Het bedrijf CIB heeft geen beheerplan voor duurzaam
bosbeheer.

3. Er is geen certificaat voor duurzaam bosbeheer afgegeven door
een erkende certificeerder.

4. Er is geen certificaat voor de Chain of Custody afgegeven.
Dit certificaat zou moeten garanderen dat het hout daadwerkelijk
van dit bedrijf afkomstig is.

Het bedrijf CIB heeft een kapvergunning in het tropisch
regenwoud in het Afrikaanse Congo bekken. Het gebied waar CIB kapt
is ongeveer zo groot als 1/3 van Nederland. In en rond het gebied
wonen inheemse volkeren. Ook komen de laaglandgorilla, de
chimpansee en de bosolifant hier voor. Deze dieren worden met
uitsterven bedreigd. De belangrijkste boomsoorten die CIB kapt zijn
sapeli en sipo. De soorten worden op de middenlange termijn met
uitsterven bedreigd. Ook de boomsoort azobé komt voor in het
gebied.

De werkwijze van de Stichting Keurhout is medio 2001 door de
Nederlandse overheid geëvalueerd. De conclusie was dat de werkwijze
van Keurhout niet overeenkomt met de minimumeisen van de
Nederlandse overheid. Momenteel werkt de overheid aan een nieuw
beleid voor duurzaam bosbeheer en certificering. Greenpeace neemt
deel aan het overleg hierover.