Lange tafel toont de prijs van twee uur vissen: 11.000 dode zeedieren

Amsterdam, Nederland — Op een 100 meter lange tafel bij de Tweede Kamer in Den Haag presenteren actievoerders van Greenpeace vandaag de enorme hoeveelheid zeeleven die sterft door de netten van Noordzeevissers. Deze 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis zijn de verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. Per gevangen kilo schol of tong doden de zware sleepnetten van deze vissers vijftig kilo bodemdieren en te kleine vis. Een deel blijft achter op de zeebodem en wat in de netten mee naar boven komt, wordt normaal gesproken dood terug in zee gegooid. Met het presenteren van dit vernietigde zeeleven wil Greenpeace de overheid de schade laten zien, die de bodemvisserij toebrengt aan de Noordzee.

Op een 100 meter lange tafel bij de Tweede Kamer in Den Haag presenteren actievoerders van Greenpeace vandaag de enorme hoeveelheid zeeleven die sterft door de netten van Noordzeevissers. Deze 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis zijn de verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. Per gevangen kilo schol of tong doden de zware sleepnetten van deze vissers vijftig kilo bodemdieren en te kleine vis. Een deel blijft achter op de zeebodem en wat in de netten mee naar boven komt, wordt normaal gesproken dood terug in zee gegooid. Met het presenteren van dit vernietigde zeeleven wil Greenpeace de overheid de schade laten zien, die de bodemvisserij toebrengt aan de Noordzee.

“Deze zinloze vernietiging van zeeleven en de enorme verspilling van vis moet stoppen”, stelt Just van den Broek, campagneleider Oceanen bij Greenpeace. “Alleen al de boomkorvissers van de Noordzee zetten elk jaar 700.000 ton dode of stervende zeedieren overboord. Daaronder zijn krabben en zeesterren, maar ook vele ondermaatse exemplaren van commercieel waardevolle vissoorten als schol, wijting of poon. Vissers verspillen zo hun eigen broodwinning en het heeft grote gevolgen voor de natuur in zee. Greenpeace wil gedeelten van de zee afsluiten en beschermen tegen schadelijke activiteiten zoals deze visserij. Alleen dan kan het zeeleven zich herstellen. Ook de teruggelopen visbestanden krijgen op die manier weer een kans.”

Vanuit de landen rond de Noordzee werkt Greenpeace aan een grote campagne op de Noordzee. Half juli presenteerden zeebiologen van de milieuorganisatie een gedetailleerde kaart met zeven zeereservaten, die de toekomst van de Noordzee moeten beschermen. Deze gebieden zijn belangrijk voor de voortplanting van vis of herbergen bijzonder onderwaterleven zoals kwetsbare schelpen, kleurrijk koudwaterkoraal of dolfijnen. Greenpeace wil dat in de zeven natuurgebieden schadelijke activiteiten als visserij, boren naar olie- of gas, zandwinning, het dumpen van afval en onveilige scheepvaart worden verboden.

Een van deze natuurgebieden is de Doggersbank. Dit gebied, middenin de Noordzee, is waardevol als kraamkamer voor vele vissoorten. Met het Greenpeace-schip Esperanza bakenden actievoerders daarom begin augustus de 85.000 vierkante kilometer van het Doggersbankreservaat af met grote zeeboeien. In de weken daarna voerde Greenpeace driemaal actie tegen vissersschepen die bleven vissen in het zeereservaat. Ook registreerden technici vanaf het schip de oorverdovende seismische testen die gedurende drie maanden dolfijnen, zeehonden en vissen verstoren. Greenpeace wil dat de Europese politiek zeereservaten instelt, waar alle schadelijke activiteiten verboden zijn om zo de Noordzee er weer bovenop te helpen.

De dodelijke bijvangst van twee uur boomkorvissen beslaat onder andere:

1860 krabben, waaronder 160 grote 2537 ondermaatse platvis als schol en schar 5945 zeesterren 215 ondermaatse schelvis, poon en wijting