Lange tafel toont de prijs van twee uur vissen: 11.000 dode zeedieren

Amsterdam, Nederland — Op een 100 meter lange tafel bij de Tweede Kamer in Den Haag presenteren actievoerders van Greenpeace vandaag de enorme hoeveelheid zeeleven die sterft door de netten van Noordzeevissers. Deze 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis zijn de verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. Per gevangen kilo schol of tong doden de zware sleepnetten van deze vissers vijftig kilo bodemdieren en te kleine vis. Een deel blijft achter op de zeebodem en wat in de netten mee naar boven komt, wordt normaal gesproken dood terug in zee gegooid. Met het presenteren van dit vernietigde zeeleven wil Greenpeace de overheid de schade laten zien, die de bodemvisserij toebrengt aan de Noordzee.

Greenpeace verhindert voor de derde keer een vissersschip om door te gaan met vissen op het door Greenpeace voorgestelde zeereservaat de Doggersbank. Drie actievoerders hebben een grote plastic boei, waar ze zelf bovenop zitten, vastgemaakt aan het net van een vissersschip. ©Greenpeace/Reynaers

Op een 100 meter lange tafel bij de Tweede Kamer in Den Haag
presenteren actievoerders van Greenpeace vandaag de enorme
hoeveelheid zeeleven die sterft door de netten van Noordzeevissers.
Deze 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis zijn de
verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één
boomkorvisser. Per gevangen kilo schol of tong doden de zware
sleepnetten van deze vissers vijftig kilo bodemdieren en te kleine
vis. Een deel blijft achter op de zeebodem en wat in de netten mee
naar boven komt, wordt normaal gesproken dood terug in zee gegooid.
Met het presenteren van dit vernietigde zeeleven wil Greenpeace de
overheid de schade laten zien, die de bodemvisserij toebrengt aan
de Noordzee.

“Deze zinloze vernietiging van zeeleven en de enorme verspilling
van vis moet stoppen”, stelt Just van den Broek, campagneleider
Oceanen bij Greenpeace. “Alleen al de boomkorvissers van de
Noordzee zetten elk jaar 700.000 ton dode of stervende zeedieren
overboord. Daaronder zijn krabben en zeesterren, maar ook vele
ondermaatse exemplaren van commercieel waardevolle vissoorten als
schol, wijting of poon. Vissers verspillen zo hun eigen
broodwinning en het heeft grote gevolgen voor de natuur in zee.
Greenpeace wil gedeelten van de zee afsluiten en beschermen tegen
schadelijke activiteiten zoals deze visserij. Alleen dan kan het
zeeleven zich herstellen. Ook de teruggelopen visbestanden krijgen
op die manier weer een kans.”

Vanuit de landen rond de Noordzee werkt Greenpeace aan een grote
campagne op de Noordzee. Half juli presenteerden zeebiologen van de
milieuorganisatie een gedetailleerde kaart met zeven zeereservaten,
die de toekomst van de Noordzee moeten beschermen. Deze gebieden
zijn belangrijk voor de voortplanting van vis of herbergen
bijzonder onderwaterleven zoals kwetsbare schelpen, kleurrijk
koudwaterkoraal of dolfijnen. Greenpeace wil dat in de zeven
natuurgebieden schadelijke activiteiten als visserij, boren naar
olie- of gas, zandwinning, het dumpen van afval en onveilige
scheepvaart worden verboden.

Een van deze natuurgebieden is de Doggersbank. Dit gebied,
middenin de Noordzee, is waardevol als kraamkamer voor vele
vissoorten. Met het Greenpeace-schip Esperanza bakenden
actievoerders daarom begin augustus de 85.000 vierkante kilometer
van het Doggersbankreservaat af met grote zeeboeien. In de weken
daarna voerde Greenpeace driemaal actie tegen vissersschepen die
bleven vissen in het zeereservaat. Ook registreerden technici vanaf
het schip de oorverdovende seismische testen die gedurende drie
maanden dolfijnen, zeehonden en vissen verstoren. Greenpeace wil
dat de Europese politiek zeereservaten instelt, waar alle
schadelijke activiteiten verboden zijn om zo de Noordzee er weer
bovenop te helpen.

De dodelijke bijvangst van twee uur boomkorvissen beslaat onder
andere:

1860 krabben, waaronder 160 grote

2537 ondermaatse platvis als schol en schar

5945 zeesterren

215 ondermaatse schelvis, poon en wijting

Notes:

AANVULLENDE DETAILS:
Van 12:00 tot 14:00 uur
Op het Plein te Den Haag