Kabinet investeert te weinig in voorkomen klimaatverandering

Amsterdam, Nederland — Klimaatverandering? Deze vraag wordt gesteld op een billboard dat Greenpeace vanochtend in Venlo heeft geplaatst in het hoge water van de Maas. Met het bord wil de milieuorganisatie de aandacht vestigen op het verband tussen de huidige wateroverlast en klimaatverandering. De milieuorganisatie wijst tegelijkertijd met een beschuldigende vinger naar het huidige kabinet. De coalitie van CDA, VVD en LPF investeert te weinig in duurzame energie, terwijl dit klimaatverandering kan voorkomen.

Klimaatverandering? Deze vraag wordt gesteld op een billboard dat Greenpeace vanochtend in Venlo heeft geplaatst in het hoge water van de Maas. Met het bord wil de milieuorganisatie de aandacht vestigen op het verband tussen de huidige wateroverlast en klimaatverandering. De milieuorganisatie wijst tegelijkertijd met een beschuldigende vinger naar het huidige kabinet. De coalitie van CDA, VVD en LPF investeert te weinig in duurzame energie, terwijl dit klimaatverandering kan voorkomen.

Grootschalig gebruik van kolen, olie en gas veroorzaakt veranderingen in ons klimaat. De broeikasgassen die vrijkomen bij het verstoken van fossiele brandstoffen leiden tot opwarming van de aarde. Overstromingen door een stijgende zeespiegel en meer en heviger buien zijn daarvan het gevolg. Schone energie, opgewekt met bijvoorbeeld zon en wind, kan klimaatverandering een halt toeroepen.

Nederland moet de omslag maken naar een duurzame energiehuishouding. Maar van een nieuwe samenwerking tussen CDA en VVD hoeven we weinig te verwachten. Dit najaar stelden deze partijen een investeringsregeling voor duurzame energie voor die de dood in de pot zou hebben betekend voor de sector. De huidige regeling is pas na de val van het kabinet en na hevige protesten van het bedrijfsleven en de milieubeweging tot stand gekomen.

Greenpeace roept de kiezers op om 22 januari bewust te kiezen. Want zijn of haar stem is medebepalend is voor het klimaat- en energiebeleid in Nederland.