Uitstoot door ontbossing gelijk aan 10 miljoen auto’s

Amsterdam, Nederland — Nederland draagt nu al flink bij aan razendsnelle ontbossing in Zuid-Oost Azië en dat aandeel zal hard groeien als gevolg van de import van palmolie uit Indonesië en Maleisië. Nederland veroorzaakt ieder jaar door de bosbranden in deze landen evenveel CO2-uitstoot als 10 miljoen auto’s. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace.

De oorspronkelijke bossen in Zuid-Oost Azië vormen een bescherming tegen snelle klimaatverandering. Het tegengaan van ontbossing staat dit jaar hoog op de agenda van de internationale klimaatonderhandelingen.

Greenpeace dringt bij de Nederlandse overheid aan op behoud van bossen en het tegengaan van klimaatverandering die wordt veroorzaakt in ontwikkelingslanden. Tot nu toe hebben Duitsland en Noorwegen concrete bedragen neergelegd op tafel gelegd om ontbossing tegen te gaan, maar Nederland nog niets. Nederland neemt ondertussen wel steeds meer palmolie af uit Indonesië. Deze week start het Finse bedrijf Neste Oil de bouw van een biodieselcentrale in Rotterdam, die 800.000 ton palmolie wil verwerken. De Nederlandse import neemt dan met 50 procent toe.

Greenpeace pleit voor een klimaatfonds van 110 miljard euro, waarvan 30 miljard bestemd is voor het behoud van bossen. Het Nederlandse aandeel in mondiale bescherming kost 1,5 miljard euro.

“Bossen omhakken kan voor een appel en een ei, maar bescherming is kostbaar: twee euro per week voor iedere inwoner van Nederland.” stelt Suzanne Kröger, de campagneleider Bossen van Greenpeace Nederland. “Dat kun je zien als een verzekering tegen klimaatverandering.”

AidEnvironment en CE Delft becijferden de gevolgen van Nederlandse import van palmolie en hout voor de bossen van Zuid-Oost Azië. In de afgelopen twee jaar verdween er 45.000 ha bos alleen voor de Nederlandse import van hout en palmolie met als gevolg de uitstoot van 30-32 Mton broeikasgas.

In december wordt in Kopenhagen een nieuwe mondiaal klimaatakkoord ondertekend. Belangrijk agendapunt is een mondiaal financieringsmechanisme tegen klimaatverandering die wordt veroorzaakt in ontwikkelingslanden.

“Premier Balkenende moet palmolie als biobrandstof afwijzen én nu geld op tafel leggen voor het behoud van bossen. Want terwijl er onderhandeld wordt over het benodigde geld om de laatste bossen te behouden, gaat de kaalslag in razend tempo door.”