Greenpeace roept minister Verburg op einde te maken aan illegaal hout

Amsterdam, Nederland — Greenpeace publiceert vandaag het rapport Een Europees verbod op de handel in illegaal hout. Al meer dan tien jaar erkennen politici de problematiek van illegale houtkap, maar aan concrete wetgeving lijken ze zich niet te willen branden. Economische belangen maken dat politici deze hete aardappel toch maar weer doorschuiven. Aanstaande maandag en dinsdag zouden de Europese Landbouwministers wetgeving om de handel in illegaal hout aan te pakken bespreken als laatste hobbel voor besluitvorming, maar deze bespreking is opnieuw uitgesteld.
Illegale houtkap en de handel in illegaal hout zijn een
belangrijke drijver achter ontbossing. Jaarlijks gaat 13 miljoen
hectare bos verloren en dat is zowel voor het klimaat als voor de
biodiversiteit een ramp. Greenpeace roept minister Verburg op al
haar politieke gewicht in de strijd te gooien om haar collega
ministers van landbouw te overtuigen dat Europa’s medeplichtigheid
aan illegale houtkap geen dag langer mag duren.

Volgende week maandag en dinsdag zou in de Landbouwraad, waar
minister Verburg Nederland vertegenwoordigt, het langverwachte
wetsvoorstel illegaal hout worden besproken. Daarmee was het
laatste obstakel om wetgeving in Europa tegen illegaal hout te
realiseren in gang gezet. Zonder een duidelijke opgaaf van redenen
is behandeling opnieuw en voor onbepaalde tijd uitgesteld. Europa
blijft hierdoor de motor achter illegale houtkap met haar niet te
stillen honger naar goedkoop hout.

Het rapport dat Greenpeace vandaag aanbiedt aan minister Verburg
toont aan hoe tergend langzaam besluitvorming in Europa kan
plaatsvinden en hoe in de loop van de tijd het wetsvoorstel telkens
weer opnieuw werd uitgesteld. “Al in 2002 noemde het ministerie van
Economische Zaken illegale houtkap een schande. Het kabinet zou er
alles aan doen om een bijdrage te leveren aan een oplossing”, zegt
Greenpeace bossenexpert Hilde Stroot. “Nu, zeven jaar na dato
herinneren we minister Verburg graag aan deze uitspraak. We rekenen
erop dat zij deze woorden gaat verzilveren.”

Het rapport toont ook aan dat in Nederland enorm draagvlak is
voor wetgeving om illegaal hout te weren. Maatschappelijke
organisaties, het bedrijfsleven, de Tweede Kamer en consumenten van
hout zijn het er over eens dat wetgeving er snel moet komen.Het rapport
is te raadplegen op: www.greenpeace.nl/10jaarflegt