Greenpeace: ‘stop ontbossing voor palmolie’

Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland verhindert het lossen van palmolie van de tanker de Doroussa in de Rotterdamse haven. Dertig actievoerders hebben zich vastgeketend aan de containers op het schip en op de kade. Ze hebben een spandoek op het schip bevestigd met de tekst: ‘Save our Forest Stop Palm Oil’. In Indonesië worden voor palmolieplantages miljoenen hectare bos verwoest. Dit is een directe bedreiging voor diersoorten als de Sumatraanse tijger en de orang-oetan en funest voor het klimaat. Ontbossing in Indonesië zorgt voor de uitstoot van enorme hoeveelheden broeikasgassen. Greenpeace eist dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat voor de Nederlandse import van palmolie geen bos verdwijnt.

“De productie van palmolie loopt volledig uit de hand”, zegt Suzanne Kröger, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland, “De laatste wouden van Indonesië worden gekapt voor palmolie voor dagelijkse boodschappen als margarine, chips en wasmiddel. De ontbossing voor palmolie moet stoppen om de laatste bossen van Indonesië te redden en om een klimaatramp af te wenden”.

Het tankerschip de Doroussa heeft meer dan 10,000 ton Indonesische palmolie aan boord. De olie is afkomstig uit de provincie Riau op het eiland Sumatra. Daar ligt een kwart van de palmolieplantages van Indonesië. In de veenbossen van Riau ligt de hoogste concentratie koolstof ter wereld opgeslagen. Wanneer het veen wordt drooggelegd of in brand gestoken voor palmolieplantages, komt de koolstof als kooldioxide in de lucht vrij. Dit betekent een serieuze bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa. Maar voor het tegengaan van de daarmee gepaard gaande ontbossing vertrouwt de Nederlandse regering op de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO). Uit het Greenpeace-rapport ‘Cooking the Climate’ blijkt dat RSPO-leden zich zelf schuldig maken aan ontbossing[1]. “Met vrijwillige initiatieven van het bedrijfsleven kunnen we de Indonesische bossen niet redden. Alleen met bindende regelgeving van de overheid kunnen bedrijven gestopt worden. De palmolie aan boord van dit schip zou uit Nederland geweerd moeten worden. Producten op de Nederlandse markt moeten oerbosvrij zijn”, zegt Suzanne Kröger.

De palmolie in de tanker Doroussa is afkomstig van het Indonesische bedrijf PT IBP, een van de grootste palmolie-exporteurs van Indonesië. PT IBP neemt af van bedrijven die direct betrokken zijn bij de ontbossing in Riau. Een voorbeeld is Astra Agro, dat in het Greenpeace-rapport ‘Cooking the Climate’ beschreven wordt. Dit bedrijf heeft meer dan 20,000 hectare veenbossen in concessie, waar recent ontbost is en bosbranden hebben plaatsgevonden voor de aanleg van plamolieplantages.

Ook in Indonesië voert Greenpeace actie tegen ontbossing voor palmolie. De provincie Riau wil nog eens drie miljoen hectare palmolieplantages aanleggen. Greenpeace eist van de Indonesische regering een moratorium op ontbossing voor het aanleggen van nieuwe palmolieplantages. In december praten wereldleiders in Bali over het tegengaan van klimaatverandering. Een stop op ontbossing en afspraken over financiering van bosbehoud zijn daarvoor eerste, effectieve stappen.

[1] Voor het rapport “Cooking the Climate” zie http://www.greenpeace.nl/reports/cooking-the-climate