Greenpeace verft Afrikaans hout in Delfzijl

Delfzijl, Nederland — Vanochtend is Greenpeace een verfactie gestart in de haven van Delfzijl. 26 actievoerders verven Afrikaanse boomstammen, die daar liggen, rood als symbool voor het doodbloeden van de oerbossen. Deze bossen worden niet duurzaam beheerd. De Nederlandse overheid staat import van niet duurzaam hout op grote schaal toe en is daardoor medeverantwoordelijk voor de vernietiging van oerbossen op aarde. Door deze vernietiging komt de biodiversiteit op aarde (soortenrijkdom aan planten en dieren) sterk onder druk te staan.

Wereldwijd is nog slechts 20 procent van de oorspronkelijke oerbossen intact. Greenpeace wil dat deze bossen worden beschermd. Een voorbeeld van zo’n oerbos is het Afrikaanse regenwoud van de grote apen. Dit regenwoudgebied strekt zich uit over delen van Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Kongo, Equatoriaal Guinee en Gabon. Hier leven nog diersoorten als de gorilla, de chimpansee en de bonobo. Maar ook de Afrikaanse bosolifant en de okapi.

De actie is onderdeel van een reeks Greenpeace-acties in aanloop naar de oerbossentop die in april van dit jaar in Den Haag plaatsvindt. Deze VN-top is de 6e conferentie van de CBD, de Conventie voor Biologische Diversiteit. Tijdens de top zullen 181 landen een werkprogramma vaststellen voor het behoud van biodiversiteit in bossen. Greenpeace vindt dat Nederland, als voorzitter en gastland van de top, een voorbeeld moet stellen en de import van fout hout moet stoppen.

Nederland heeft nog niet duidelijk gemaakt wat ze gaat doen om de biodiversiteit te beschermen. Greenpeace roept staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (voorzitter van de top) op om aan te geven wat de inzet van Nederland wordt. De werkafspraken die in voorbereiding op de CBD-top zijn gemaakt zijn zeer vrijblijvend. Er is geen geld beschikbaar voor bescherming van oerbossen en er is geen helder tijdspad neergelegd. Greenpeace wil dat overheden de volgende afspraken maken:

  • De vernietiging van de laatste oerbossen stoppen, totdat er afspraken zijn gemaakt voor de bescherming en duurzaam gebruik van deze bossen.
  • Ervoor zorgen dat hout op een duurzame manier wordt geproduceerd, onder meer door zelf geen fout hout meer te gebruiken.
  • Met geld over de brug komen voor deze noodzakelijke maatregelen. Minimaal $ 15 miljard per jaar is hiervoor nodig.