Brussel/Amsterdam/Zeist, Nederland — De milieuorganisaties FERN, Greenpeace en het WWF in Brussel publiceren vandaag gezamenlijk een ontwerp voor een Europese richtlijn die de import van illegaal hout moet uitbannen. Tegelijkertijd maakt de Europese wet het mogelijk om wereldwijd duurzame houtkap te bevorderen. De conceptwet is een antwoord op het Actieplan van de Europese Commissie (FLEGT), tegen illegale houtkap en de handel in illegaal hout. Het Actieplan wordt op 21 december besproken door de Europese ministers van Landbouw.

Twee ladingen met meer dan 200 illegaal gekapte boomstammen worden in september 2002 in beslag genomen.. Bewoners van het regenwoud hebben het transport op de Jaraucu rivier met kleine bootjes drie dagen geblokkeerd. Zij protesteren tegen de vernietiging van het regenwoud en eisen het uitroepen van het ‘Verde para Sempre’ (Eeuwig groen) reservaat. ©Greenpeace/Flavio Cannalonga

De milieuorganisaties FERN, Greenpeace en het WWF in Brussel
publiceren vandaag gezamenlijk een ontwerp voor een Europese
richtlijn die de import van illegaal hout moet uitbannen.
Tegelijkertijd maakt de Europese wet het mogelijk om wereldwijd
duurzame houtkap te bevorderen. De conceptwet is een antwoord op
het Actieplan van de Europese Commissie (FLEGT), tegen illegale
houtkap en de handel in illegaal hout. Het Actieplan wordt op 21
december besproken door de Europese ministers van Landbouw.

De milieuorganisaties vinden dat het Europese Actieplan niet ver
genoeg gaat. “Onze conceptwetgeving is bedoeld om de Europese Unie
te helpen om snel in actie te komen tegen de illegale houtkap, die
vernietigend is voor grote gebieden oerbos en de levens van
miljoenen mensen die ervan afhankelijk zijn.” legt Ingrid Visseren
van Greenpeace uit. De drie organisaties gaan dan ook een stap
verder dan de Europese commissie.

De opgestelde conceptwetgeving beschouwt illegale houtkap en
bijbehorende handel als een misdaad en maakt vervolging mogelijk
van personen en bedrijven die betrokken zijn bij de handel in
illegaal hout. Ook pleit ze voor de opname van
duurzaamheidscriteria in overeenkomsten met met houtproducerende
landen. Met behulp van deze wet wordt op den duur al het in Europa
verkrijgbare hout legaal en duurzaam geproduceerd.

Het Actieplan van de Europese Commissie dat afgelopen juli is
gepresenteerd geldt alleen voor de landen waarmee de EU
overeenkomsten sluit om samen de handel tegen illegaal hout aan te
pakken. De Commissie en het Parlement in Brussel erkennen allebei
dat illegale houtimporten en illegale houthandel uit landen zonder
partnerovereenkomsten een omvangrijk probleem blijven.

FERN, Greenpeace en WWF benadrukken dat de EU de criminaliteit
moet aanpakken in de illegale houthandel. “De houtindustrie gaat
een onzekere toekomst tegemoet, als dit probleem van illegale
houtkap en de import van niet-duurzaam hout niet snel wordt
aangepakt”, stelt Beatrix Richards van het WWF. “Europa moet
illegaal hout uit de markt halen om zeker van te zijn, dat er een
eerlijke markt voor legale handelaren ontstaat en de bossen
wereldwijd uiteindelijk kunnen overleven.” De roep van de
milieuorganisaties om nieuwe wetgeving wordt ondersteund door 150
milieu- en sociale organisaties wereldwijd.