Piratenvissers lossen eenvoudig illegaal gevangen vis in Nederland

Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland blokkeren vanmorgen in de Eemshaven het lossen van een lading kabeljauw van het Russische transportschip ‘Mumrinskiy’. Greenpeace heeft sterke aanwijzingen dat het schip illegaal gevangen vis vervoert en eist een inspectie. Het schip sjoemelt met papieren, ontloopt inspecties en neemt lading over van vissers die illegaal vissen. De actievoerders van de milieuorganisatie maken het gebruik van de laadkraan en de laadkleppen onmogelijk. Op de zijkant van het koelschip schilderen zij de leus ‘Stop Pirate Fishing’.


Greenpeaceactievoerders in actie tegen de illegaal vissende trawler Murtosa in de Barentszee. ©Greenpeace/Gillberg

De lading kabeljauw is afkomstig uit de Barentszzee. Daar leeft
een van de laatste gezonde populaties van deze soort ter wereld.
Volgens schattingen van de ICES (the International Council for the
exploration of the Sea) (1), was 37% van de totale kabeljauwvangst
in 2005 daar illegaal.

Om quota’s te omzeilen laden vissers de illegaal gevangen vis in
internationale wateren over op transportschepen zoals de
‘Mumrinskiy’. Door te sjoemelen met de boekhouding weten de
kapiteins van deze schepen inspecties te misleiden.
Transportschepen die op zwarte lijsten van de Noorse overheid, de
Noord-Oost Atlantische Visserijcommissie en de EU ontkomen hun
straffen doordat zij zich laten omdopen of onder een andere vlag
gaan varen waardoor ze kunnen doorgaan met hun illegale praktijken
voor piratenvissers.

Het Russische schip dat nu door de actievoerders van Greenpeace
wordt belet te lossen, is vrijwel zeker betrokken bij het transport
van illegale kabeljauw. “Het schip heeft een zeer ongebruikelijke
koers gevaren naar de Eemshaven om de Noorse kustwacht te onlopen,
en heeft dat eerder gedaan”, zegt Bart van Opzeeland, woordvoerder
oceanencampagne van Greenpeace. “We beschikken verder over
informatie dat het eerder ladingen heeft overgenomen van
vissersschepen die op de zwarte lijsten voorkomen, en dat het een
keer door de Noorse kustwacht opgebracht is wegens het vervoer van
illegale vis.”

Greenpeace maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van
grote vissoorten, waaronder kabeljauw. De visindustrie heeft al een
enorme aanslag gepleegd op de kabeljauw in de Noordzee, en nu wordt
de vis in de Barentszzee overbevist. Illegale visvangst ondermijnt
de pogingen om visstanden te beheren en zijn een zeer grote
bedreiging voor het voortbestaan van de kabeljauw in de
Barentszzee.

“Het is bizar dat transportschepen in Nederland de kans krijgen
illegaal gevangen vis aan te landen”, aldus Van Opzeeland.
“Regelgeving voor schepen uit de Europese Unie moet ook voor niet
EU-schepen gelden en schepen van de zwarte lijsten mogen
Nederlandse havens simpelweg niet in. De enige manier om te
voorkomen dat wij illegale vis op ons bord krijgen, is namelijk dat
de Nederlandse overheid haar grenzen sluit voor illegale vis.”

Het Greenpeace-schip de ‘Arctic Sunrise’ vaart momenteel op de
Noordzee en de Barentszzee als onderdeel van de wereldwijde
Greenpeace-campagne “Defending our Oceans” voor bescherming van
oceanen en zeeën. In de campagne, die een jaar duurt, wordt
gestreden tegen de gruwelijke walvisvangst, tegen verwoestend
diepzeevissen, tegen vervuiling en misbruik van natuurlijke
hulpbronnen en vóór een netwerk van zeereservaten waarin al het
zeeleven afdoende wordt beschermd.

(1) >www.ices.dk