Allerlaatste oerbossen verdwijnen nog steeds in papierpulp

Amsterdam, Nederland — Steeds meer prominente literaire werken worden op oerbosvrij papier uitgegeven. Vorig jaar is in Canada afgesproken dat de populaire Harry Potter-reeks van JK Rowling voortaan op oerbosvrij papier wordt gedrukt. Rex Weyler, een van de Canadese oprichters van Greenpeace, bracht in september ‘Greenpeace. An Insider’s Account’ uit zonder daarvoor oerbos te gebruiken. En afgelopen maand koos ook Isabel Allende voor papier zonder oeroud woud.

Steeds meer prominente literaire werken worden op oerbosvrij
papier uitgegeven. Vorig jaar is in Canada afgesproken dat de
populaire Harry Potter-reeks van JK Rowling voortaan op oerbosvrij
papier wordt gedrukt. Rex Weyler, een van de Canadese oprichters
van Greenpeace, bracht in september ‘Greenpeace. An Insider’s
Account’ uit zonder daarvoor oerbos te gebruiken. En afgelopen
maand koos ook Isabel Allende voor papier zonder oeroud woud.

De Spaanse paperbackeditie van Allende’s nieuwste boek ‘Forest
of the Pygmies’ wordt 100% uitgegeven op hergebruikt papier met het
internationale keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC).
Margaret Atwood, Ian Rankin and Günter Grass gingen haar voor. De
Chileense schrijfster heeft al haar uitgeverijen in andere landen
gevraagd hetzelfde te doen.

Het gebruik van FSC-papier spaart bossen, maar ook elektriciteit
en water en er komt minder afval vrij. Zo draagt het gebruik van
duurzaam geproduceerd papier zelfs bij aan vermindering van
uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen.

“Ik vind het fantastisch dat mijn Spaanse editie verschijnt op
oerbosvrij papier. Zo help ik mee aan het behoud van ’s werelds
oudste bossen” heeft de schrijfster enthousiast verklaard. In de
proloog van haar jongste werk laat zij zien dat zij het liefste zou
zien dat al haar uitgevers het goede voorbeeld zouden volgen, voor
al haar werken. “In al mijn boeken en met name in deze trilogie,
zijn de ethische component en respect voor de natuur en haar
bewoners terugkerende thema’s. Ik steunde de Amerikaanse campagne
die certificering eist voor al het hout uit Chili volgens de
sociale- en milieunormen van het FSC-keurmerk. Zo is voorkomen dat
in mijn eigen land de maagdelijke oerbossen van een onschatbare
culturele waarde met een grote biologische soortenrijkdom zijn
vervangen door industriële aanplant van naaldbomen.” De schrijfster
dankt Greenpeace en haar uitgeverij Random House Mondadori voor het
initiatief tot haar oerbosvrije boek.

Nederland koopt Fins houtpulp en papier. In de Noord-Europese
oerbossen wonen honderden bijzondere diersoorten, waaronder de
vliegende eekhoorn en de drieteen-specht. Slechts twintig procent
van het oorspronkelijke eeuwenoude bos op aarde bestaat nog. De
rest is gekapt of platgebrand. Het Finse staatskapbedrijf bedreigt
de oeroude bossen met kaalkap, kappen in het leefgebied van
bedreigde en waardevolle soorten en kappen in vitale leefgebieden
voor veel inheemse Sami rendierhoeders.

Door de papierconsumptie draagt Nederland bij aan de
vernietiging van deze stukken Europees oerbos. Veertien Nederlandse
uitgevers – goed voor 75% van de Nederlandse fictie – gaan met
Greenpeace samenwerken om de overstap naar FSC-gecertificeerd
papiergebruik mogelijk te maken.

Greenpeace wil de allerlaatste oerbossen beschermen met de
wereldwijde campagne voor oerbosvrij papier. Greenpeace hoopt dat
meer schrijvers en uitgeverijen het goede voorbeeld zullen volgen
en de overstap willen maken naar hergebruikt papier met het
FSC-keurmerk.

Notes:

Bijlagen:
Certifying Extinction? Een inventarisatie van Greenpeace samen met Finse organisaties voor natuurbehoud over de stand van zaken in de Finse oerbossen. Met foto’s van de unieke planten- en diersoorten. U kunt het rapport ook bestellen via persvoorlichting.
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/gp_FFCS_report_web.pdf