Greenpeace: “Geef lastenverlichting in vorm energiebesparing”

Amsterdam, Nederland — De miljoenennota stelt Greenpeace teleur. Het kabinet toont geen ambitie om klimaatverandering aan te pakken. Integendeel, sommige maatregelen voor koopkrachtverbetering die nu worden voorgesteld worden betaald uit het minder groen maken van de belastingen. De accijnsverhoging op diesel wordt uitgesteld en de ecotax dreigt onder invloed van CDA en PvdA te worden verlaagd. “Het kabinet kan beter lastenverlichting geven in de vorm van subsidie op energiebesparing. Dan doet het kabinet iets aan gevaarlijke klimaatverandering en krijgen burgers een lagere energierekening”, zegt campagneleider Hans Altevogt van Greenpeace Nederland.

Kolencentrales stoten veel CO2 uit. Dat is het broeikasgas dat de de grootste bijdrage levert aan klimaatverandering.

De miljoenennota stelt Greenpeace teleur. Het kabinet toont geen
ambitie om klimaatverandering aan te pakken. Integendeel, sommige
maatregelen voor die worden genomen koopkrachtverbetering die nu
worden voorgesteld worden betaald uit het minder groen maken van de
belastingen. eenDe accijnsverhoging op diesel wordt uitgesteld en ,
de ecotax dreigt onder invloed van CDA en PvdA te wordenwordt
verlaagd. “Het kabinet kan beter lastenverlichting geven in de vorm
van subsidie op energiebesparing. Dan doet het kabinet iets aan
gevaarlijke klimaatverandering en krijgen burgers een lagere
energierekening”, zegt campagneleider Hans Altevogt van Greenpeace
Nederland.

De miljard euro die het kabinet over acht jaar verspreid
investeert in windenergie is een aardig gebaar. Maar het bedrag is
zelfs niet genoeg om de verlaagde doelstelling van Brinkhorst voor
700 megawatt in 2010 te halen. Laat staan de oorspronkelijke
ambitie van het kabinet van 6.000 megawatt in 2020.

Het kabinet moet de aardgasbaten gebruiken voor grootschalige
duurzame energie en energiebesparing. Door middel van fiscale
maatregelen moet groene stroom goedkoper en elektriciteit uit kolen
en gas duurder worden. Met extra investeringen in energiebesparing
kan het kabinet zelfs twee doelen tegelijk dienen: namelijk
vermindering van de CO2-uitstoot en koopkrachtverbetering.

Een besparing per huishouden van 100 tot 300 kubieke meter gas
en 400 kilowatt uur elektriciteit per jaar is relatief eenvoudig te
realiseren en binnen vijf jaar terugverdiend. Dat levert onder de
huidige prijzen een koopkrachtverbetering per huishouden van circa
120 tot 220 euro per jaar op. Niet eenmalig, maar ieder jaar
opnieuw. En dat is een aardige stap op weg naar de oplossing van
het klimaatprobleem.