Amsterdam/St. Kitts, Nederland — De Internationale Walvisvaart Commissie heeft wederom gefaald in het beëindigen van de walvisjacht. Dat concludeert Greenpeace op de laatste dag van de IWC. Actievoerders van de milieuorganisatie gaan daarom komende winter opnieuw actievoeren tegen de walvisjacht in het Zuidpoolgebied. Japanse walvisvaarders willen daar onder het mom van wetenschappelijk onderzoek duizend walvissen doden, nota bene in een door de IWC ingesteld walvisreservaat. Greenpeace zal er alles aan doen om de jacht te belemmeren. “Als de internationale gemeenschap de jacht niet kan beteugelen, moeten wij wel iets doen om het onnodig doden van deze prachtige dieren te stoppen”, stelt Geert Drieman, directeur internationale betrekkingen van Greenpeace Nederland en als waarnemer aanwezig bij de vergadering van de IWC.

44 actievoerders van de Greenpeace schepen Esperanza en Artcic Sunrise doen een oproep voor hulp bij de campagne om het doden van walvissen in de Zuidelijke Oceaan te stoppen. De woorden ‘Help end whaling’ vormen zij met hun lichamen.

Bij vier van de vijf stemmingen waren de walvisbeschermende
landen de afgelopen dagen nog net in de meerderheid. Echter, bij
een resolutie die stelt dat het verbod op de commerciële jacht niet
langer nodig is, wist Japan voor het eerst in jaren een meerderheid
van stemmen te behalen. Voor deze stemming was echter een driekwart
meerderheid nodig, waardoor de motie niet werd aangenomen. “Japan
heeft met deze uitslag niets gewonnen, maar heeft wel laten zien
dat de walvisjagende landen een gevaarlijke meerderheid kunnen
vormen”, stelt Drieman. “Japan heeft ontwikkelingsgelden ingezet om
landen met zich mee te krijgen. De walvisbeschermende landen moeten
ervoor zorgen dat er een einde komt aan deze praktijken. De walvis
mag niet in de uitverkoop worden gedaan.”

De Greenpeace-delegatie bij de IWC is teleurgesteld dat de
walvisbeschermende landen niet meer hebben gedaan voor de walvis.
Diverse walvispopulaties zijn nog steeds ernstig bedreigd. Voor
alle walvissen geldt dat ze al zo ernstig te lijden hebben onder
vervuiling, overbevissing en klimaatverandering dat de jacht een
gevaarlijke extra factor vormt. “Geen enkele resolutie of motie is
ingediend die de walvisjacht door Japan afwijst”, aldus Drieman.
“Daarbij is het gevaarlijk dat er steeds meer steun is voor het
idee, dat walvissen de oorzaak zijn in de dalende visstanden. Dat
is ronduit belachelijk. Vele duizenden jaren was er een uitstekende
balans tussen walvissen en de visstand. De werkelijke oorzaak van
de dalende visstand is de enorme overbevissing.”

Greenpeace voerde eerder dit jaar actie tegen de Japanse
walvisjacht in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan.
Actievoerders, waaronder de Alkmaarse Jetske Nagtglas, voeren met
rubberboten tussen de walvissen en de harpoen en belemmerden zo
vele weken lang de jacht. De druk van duizenden Ocean Defenders
wereldwijd zorgde ervoor dat grootaandeelhouder van de walvisvloot
Nissui, wier Europese hoofdkantoor in Amstelveen zit, zich
terugtrok uit de walvisjacht.

Greenpeace plaatste vorige week een grote harpoen met omgebogen
loop op het Plein in Den Haag. De milieuorganisatie wil duidelijk
maken dat de Nederlandse regering zich ondubbelzinnig moet inzetten
tegen de walvisjacht door Japan. Uit opinie-peilingen blijkt dat
een meerderheid van de Nederlanders de walvisjacht totaal afwijst
en geen compromis wenst. Nu wil de Nederlandse delegatie een
ministeriële conferentie organiseren over de walvisjacht. Drieman:
“Op zo’n ministeriële conferentie bestaat het risico van handjeklap
en dat is uiteraard gevaarlijk voor de walvis.”