Kabinet laat kansen liggen voor duurzame economische groei en werkgelegenheid

Amsterdam, Nederland — Vandaag staat Koningin Beatrix wederom op het bordes met een kabinet zonder milieuminister. Het milieu ontbeert niet alleen een ministerspost, ook het milieubeleid laat op alle punten te wensen over1. De term ‘duurzame energie’ komt in het hoofdlijnenakkoord niet eens voor. Er is geen enkele verwijzing naar bescherming van de biodiversiteit en er wordt niets gezegd over omgaan met giftige stoffen. Het nieuwe kabinet geeft ruiterlijk toe geen gidsland meer te willen zijn op milieugebied. Volgens de Milieubalans 2003 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft Nederland haar koppositie al verloren. Greenpeace vindt dat dit ambitieloze beleid geen minister voor milieu waard is.

Kabinetsformatie 2003

Vandaag staat Koningin Beatrix wederom op het bordes met een kabinet zonder milieuminister. Het milieu ontbeert niet alleen een ministerspost, ook het milieubeleid laat op alle punten te wensen over1. De term ‘duurzame energie’ komt in het hoofdlijnenakkoord niet eens voor. Er is geen enkele verwijzing naar bescherming van de biodiversiteit en er wordt niets gezegd over omgaan met giftige stoffen. Het nieuwe kabinet geeft ruiterlijk toe geen gidsland meer te willen zijn op milieugebied. Volgens de Milieubalans 2003 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft Nederland haar koppositie al verloren. Greenpeace vindt dat dit ambitieloze beleid geen minister voor milieu waard is.

Balkenende II laat kansen liggen voor duurzame economische groei en werkgelegenheid. Kansen die ook in tijden van bezuinigingen realiseerbaar zijn:

  • Bezuinig op milieuschadelijke subsidies. Vorig jaar al pleitte Greenpeace bij monde van haar milieuminister voor het schrappen van milieuschadelijke subsidies. Hiermee kan € 5 tot € 7 miljard worden bespaard waardoor én de staatskas gespekt wordt én het milieu geholpen is. Een voorbeeld hiervan, is dat grootverbruikers van energie geen belasting hoeven te betalen over die energie, de zogenaamde ecotax, die burgers wel betalen. Op die manier kan de overheid zeker € 2,5 miljard aan belastinginkomsten innen. Een ander voorbeeld is de € 45 miljoen belasting-vrijstelling voor bedrijven die gas winnen uit kleine, onrendabele gasvelden op de Noordzee.
  • Haal economische groei en werkgelegenheid uit duurzame energie. Klimaatverandering noodzaakt de wereld om binnen 20 à 30 jaar volledig over te schakelen op duurzame energie. Uit onderzoek dat Greenpeace vandaag samen met de Europese Windenergie Associatie (EWEA) presenteert, blijkt dat de Europese windindustrie kan groeien van de huidige € 7 miljard omzet naar € 75 miljard in 2020. Hiermee zijn 1,8 miljoen banen gemoeid. Het zou logisch zijn, als Nederland een gedeelte van dit potentieel voor haar rekening zal nemen, vooral gezien de ruimte die er is voor windmolens op de Noordzee. Grootschalig toepassen van off shore windenergie stimuleert werkgelegenheid, off shore-kennis en technologie-ontwikkeling in de Nederlandse industrie.

Een kabinet zonder ambitie heeft genoeg aan een staatssecretaris om op de milieuwinkel te passen. Maar een gezonde, leefbare wereld voor onszelf en voor de generaties na ons vereist een minister met een visie op een duurzame economie die durft op te komen voor het milieu.

1 Uitgebreide reactie Greenpeace op het hoofdlijnenakkoord, zie www.greenpeace.nl

2 Wind Force 12, a blueprint to achieve 12% of the world’s electricity from wind power by 2020 – a joint report by EWEA (European Wind Energy Association) and Greenpeace