Stop met visserij op schol tijdens feestweek!

Amsterdam, Nederland — Greenpeace is zeer bezorgd over de plannen voor het in gebruik nemen van de pulskor, een nieuwe vistechniek om schol en tong te vangen. Met de pulskor gebruikt de visser elektrische schokken om deze bodemvissen uit het zand in het net te jagen. Nu worden vissen uit het zand gejaagd met behulp van zware kettingen over en door de bodem, dit heet boomkorvisserij. Weliswaar komen deze kettingen in de pulskorvisserij te vervallen, maar ook het zware sleepnet van de pulskor vernietigt planten en dieren die op de zeebodem leven. Daarnaast worden nog altijd veel onbedoelde vissen gevangen, die dood of bijna dood weer terug in zee worden gegooid. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij showt de pulskor vandaag voor het eerst aan de pers.

Schol

Greenpeace is zeer bezorgd over de plannen voor het in gebruik
nemen van de pulskor, een nieuwe vistechniek om schol en tong te
vangen. Met de pulskor gebruikt de visser elektrische schokken om
deze bodemvissen uit het zand in het net te jagen. Nu worden vissen
uit het zand gejaagd met behulp van zware kettingen over en door de
bodem, dit heet boomkorvisserij. Weliswaar komen deze kettingen in
de pulskorvisserij te vervallen, maar ook het zware sleepnet van de
pulskor vernietigt planten en dieren die op de zeebodem leven.
Daarnaast worden nog altijd veel onbedoelde vissen gevangen, die
dood of bijna dood weer terug in zee worden gegooid. Het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij showt de pulskor vandaag
voor het eerst aan de pers.

“De pulskor is een stapje in de goede richting, maar meer ook
niet. Het is absoluut niet de milieuvriendelijke vangsttechniek die
het wordt genoemd. We krijgen de indruk dat overheid en vissers de
overstap naar de pulskor te haastig maken en denken alle problemen
te hebben opgelost”, zegt Farah Obaidullah, campagneleider Oceanen
bij Greenpeace. “De pulskor is een zeer kortzichtige oplossing.
Straks zitten we met nog minder vis in onze Noordzee, maar wel met
de investering in pulskors die nog steeds niet duurzaam zijn.”

Wel is Greenpeace blij dat het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij eindelijk iets wil doen aan de schadelijke
gevolgen van de bodemvisserij. Obaidullah: “Het ministerie ziet in
dat we moeten stoppen met de schadelijke boomkorvisserij. Nu moeten
we nog toe naar een echte oplossing, zodat de Noordzee kan
herstellen.”

De hoeveelheid vis in de Noordzee gaat de laatste jaren hard
achteruit door de huidige vistechnieken en doordat te veel wordt
gevist. Dat het Nederlands Visbureau juist nu de Week van de Schol
viert, met tal van reclame-activiteiten om deze vis te promoten,
vindt Greenpeace jammer. “Zolang er geen duurzame vismethode
bestaat, zou het zou verstandiger zijn te stoppen met de
boomkorvisserij op schol,” aldus Obaidullah.

De natuur in de Noordzee zal zich herstellen door het instellen
van zeereservaten, waar vissen ongestoord groot kunnen groeien. In
de overbeviste Noordzee krijgen vissen nu amper de kans zich voort
te planten, laat staan dat ze de supervruchtbare leeftijd bereiken
die zo belangrijk is voor een gezonde zee met veel vis. Vissers
vangen veel ondermaatse vis, die dood of bijna dood weer overboord
worden gezet. Schol kan bijvoorbeeld een lengte bereiken van 70
centimeter, maar wordt meestal gegeten als hij 30 centimeter is,
net boven het minimale aanlandingsformaat. Of slibtong, geliefd in
restaurants vanwege z’n bescheiden formaat, zou eigenlijk niet
gegeten mogen worden: het is tong die zich nooit heeft
voortgeplant.

Voorbeelden wereldwijd tonen aan dat het instellen van
zeereservaten ook in de rest van de zee zorgt voor meer vis. Om de
zee gezond te houden, moeten buiten de reservaten alleen nog
duurzame vismethodes worden gebruikt, vindt Greenpeace.

Greenpeace voert wereldwijd campagne tegen overbevissing. Bij
Canada zijn vanaf het Greenpeaceschip Esperanza acties gevoerd
tegen de overbevissing van de Atlantische Oceaan. Ook vecht
Greenpeace tegen de grootschalige illegale visserij op kabeljauw in
de Barentszee, waarvan de vangsten ook in Nederland terecht komen.
Greenpeace-vrijwilligers in Nederland touren deze zomer rond met
een ouderwetse haringkar en tonen levensechte vismodellen in de
vroeger zo normale formaten. De medewerkers geven informatie over
de problemen van de zee en delen de vis-a-card uit, het kleurrijke
kaartje van Greenpeace waarop staat welke vis je wel en niet
verantwoord kunt eten. Schol en tong zijn enkele van de vissen die
op de kaart zwaar in het rood staan. De haringkar van Greenpeace
staat zaterdag 27 augustus in Arnhem.