São Paulo, 9 november 2020 – De ontbossing op het grondgebied van de inheemse gemeenschap Karipuna is aanzienlijk verminderd sinds de gemeenschap samen met Greenpeace en de Braziliaanse NGO Indigenist Missionary Council (CIMI) met bosmonitoring en juridische acties zijn begonnen. In vergelijking met vorig jaar is de ontbossing binnen het inheemse gebied van de Karipuna met 49% gedaald. Dit is de conclusie van recent onderzoek door Greenpeace Brazilië op basis van satellietbeelden.

Het land van de Karipuna in de Braziliaanse provincie Rondônia [1] is een van de meest bedreigde inheemse grondgebieden in de regio. [2] Dit nieuws komt op een moment dat de ontbossingspercentages in de rest van het Braziliaanse Amazonegebied dramatisch blijven stijgen. [3] Door bescherming van inheemse rechten wordt het bos beschermd, evenals het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering, zegt Greenpeace, en vereist daarom een ​​permanent beschermingsplan voor het Karipuna-grondgebied, evenals voor de andere inheemse gebieden in Brazilië.

Adriano Karipuna, leider van het inheemse volk van Karipuna: “We vechten al lange tijd tegen de vernietiging van ons grondgebied, dus we dringen er bij de autoriteiten op aan om de georganiseerde misdaad die ons bos kapt, af te wijzen en te onderdrukken. Zelfs wetende dat er nog steeds indringers in ons gebied zijn, hopen we dat acties om ontbossing tegen te gaan in stand blijven en dat we binnenkort in vrede kunnen leven, volgens onze gebruiken en tradities.”

In augustus en september 2020 hebben de Karipuna-bevolking, Greenpeace en haar lokale partner CIMI bosmonitoring uitgevoerd per vliegtuig, auto en boot om recente ontbossing en bosvernietiging in het beschermde inheemse gebied te identificeren. Tijdens monitoring zijn nieuwe ontboste gebieden en kampen ontdekt die worden gebruikt om houtkap te ondersteunen. Tevens zijn illegale wegen en bruggen om toegang te krijgen tot het land van de Karipuna-bevolking gevonden, die eind oktober aan de lokale autoriteiten zijn gemeld.

Volgens Greenpeace legt de recente monitoring in 2020 nog steeds ontbossing en landroof bloot, maar laat ook een neerwaartse trend zien. Dit positieve resultaat zal naar verwachting ook worden bevestigd door officiële gegevens [4] waaruit blijkt dat het ontbossingspercentage is gedaald van 1.083 hectare in 2019 tot 532 hectare in de periode van augustus 2019 tot juli 2020 in het inheemse Karipuna-land. Als reactie op verschillende aanklachten van het Karipuna-volk, hebben CIMI en Greenpeace Brazilië de afgelopen twee jaar talloze politie-invallen en wetshandhavingsoperaties uitgevoerd die hebben geleid tot arrestatiebevel, huisarrest, inbeslagname en de blokkade van 46 miljoen reais (ongeveer 8 miljoen euro).

De monitoringsactiviteiten van de Karipuna maken deel uit van het All eyes on the Amazon-project, dat wordt geleid door Greenpeace en Hivos samen met 9 organisaties op het gebied van mensenrechten en inheemse rechten, milieu, wetenschap en technologie en stelt inheemse gemeenschappen in staat om met hoogwaardige technologie bos te monitoren.

Afbeeldingen, beeldmateriaal en kaarten van het Karipuna-land.

Voor meer informatie:
Geeke van der Sluis, persvoorlichter Greenpeace Nederland
Tel: 06 – 25031012 Mail: [email protected]

[1] Het grondgebied van de inheemse bevolking van Karipuna ligt in de gemeenten Porto Velho en Nova Mamoré, in het noorden van de provincie Rondônia / Brazilië. Het land van de Karipuna, officieel erkend door de Braziliaanse wet in 1998, beslaat een oppervlakte van 153 duizend hectare met als doel het fysieke en culturele voortbestaan ​​van het Karipuna-volk te garanderen.

[2] De ontbossing in het inheemse Karipuna-land bereikte zijn hoogtepunt tussen augustus 2017 en juli 2018; toen ontbossing groter was dan 1.400 hectare in één jaar.

[3] In 2019 is het ontbossingspercentage dramatisch gestegen tot meer dan 1 miljoen hectare – officiële monitoring van het ontbossingspercentage door INPE (National Space Research Institute of Brazil) voor het jaar 2018/2019 op basis van de door PRODES gemeten ontbossing van 1.012.900 hectare. De gegevens omvatten ontbossingsgegevens van augustus tot juli het volgende jaar. http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes

De meest recente officiële gegevens voor het jaar 2020 duiden op een verdere toename tot veel meer dan een miljoen hectare: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/

[4] http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/