Eis Greenpeace: Campina stop verwoesting oerbos

Woerden, Nederland — Greenpeace confronteert zuivelbedrijf Campina met de milieuschade van het gebruik van genetisch gemanipuleerde soja in veevoer voor melkkoeien. Op het distributiecentrum van Campina in Woerden projecteren actievoerders van Greenpeace vanmorgen beelden van de enorme ontbossing in Argentinië. In dat land wordt massaal oerbos gekapt voor de teelt van genetisch gemanipuleerde soja. Campina-koeien eten deze soja. Campina heeft maling aan de milieuschade door uit de hand gelopen teelt van genetisch gemanipuleerde soja, zo bleek in gesprekken met de milieuorganisatie. Greenpeace eist nu: Campina stop met gentech-veevoer.

Greenpeace laat medewerkers van zuivelbedrijf Campina zien wat de verschrikkelijke gevolgen zijn van het gebruik van genetisch gemanipuleerde soja in veevoer. Op het distributiecentrum van Campina in Woerden projecteerde Greenpeace een video van de enorme ontbossing in Argentinië, waar de teelt van gentech soja steeds maar uitbreidt.

De teelt van gentech-soja heeft in Argentinië desastreuze
gevolgen, zo werd aangetoond in een rapport dat Greenpeace
Nederland in januari 2005 publiceerde. De laatste zes jaar werd
oerbos verwoest ter grootte 4,4 miljoen voetbalvelden. Alle nieuw
verkregen landbouwgrond wordt ingenomen door soja, dat in de magen
van Nederlandse koeien verdwijnt. Nederlands veevoer bestaat voor
meer dan de helft uit in Argentinië geproduceerde soja.

Het is nog allerminst bewezen dat genetische manipulatie veilig
is. Op de website www.greenpeace.nl staat wat de gevaren van het
knippen en plakken met genen zijn: eenmaal uitgezaaid zijn de
eigenschappen van genetisch gemanipuleerde planten zijn niet te
controleren en niet-gemanipuleerde gewassen raken besmet. De
natuurlijke soortenrijkdom wordt in gevaar gebracht, en er ontstaan
onuitroeibare onkruiden. Multinationals proberen met gentech, soms
illegaal, snel geld te verdienen in landen waar de controle op
landbouw minder streng is dan in Europa.

De Nederlandse consument is tegen genetisch gemanipuleerde
producten, zo blijkt uit onderzoek van bureau Intomart in opdracht
van Greenpeace. 62 procent van de ondervraagden wil geen melk kopen
van dieren gevoerd met genetisch gemanipuleerd veevoer. Ruim 70
procent zegt meer te willen betalen voor gentechvrije producten. Op
de wereldmarkt is voldoende niet-genetisch gemanipuleerde soja
verkrijgbaar om in de Nederlandse behoefte te voorzien.

Greenpeace zal voor het eind van het jaar Campina verder onder
druk zetten met acties gericht op de consumenten van de
zuivelproducent in België en Duitsland. Alle reden voor Campina om
nu te kappen met gentech veevoer.