België — Brussel, 9 december 2010 – Zojuist overhandigden Greenpeace en Avaaz – een virtuele gemeenschap opgericht om invloed uit te oefenen op internationale beslissingen – in Brussel het allereerste Europese Burgerinitiatief aan Commissaris John Dalli van Gezondheid. Sinds het verdrag van Lissabon van 2009 hebben Europese burgers de mogelijkheid om met een burgerinitiatief de Commissie te vragen Europese wetgeving aan te passen(1). Zo’n initiatief moet zijn ondertekend door minimaal 1 miljoen burgers uit de verschillende lidstaten.

Greenpeace en Avaaz verzamelden handtekeningen uit alle 27
Europese lidstaten. De petitie(2) vraagt de Commissie om een stop
in de toelating van gemanipuleerde gewassen totdat er een nieuwe,
onafhankelijke, ethische en wetenschappelijke autoriteit komt om de
gevolgen van gentech in kaart te brengen.

 “Met dit eerste burgerinitiatief hebben meer dan 1 miljoen
mensen uit heel Europa een helder democratisch signaal
gegeven,”zegt  Jorgo Riss, directeur van Greenpeace EU. “Europeanen
willen veilig voedsel en duurzame landbouw. De EU kan dit nog
steeds niet garanderen. Totdat alle veiligheidskwesties rond
genetisch gemanipuleerde gewassen zijn beoordeeld door
onafhankelijke wetenschappers, moeten alle gentechtoelatingen
worden gestopt.”

De petitie is gestart nadat de Commissie in maart 2010 de
toelating van een antibioticum-resistente gentechaardappel
doorduwde. Dit ondanks wetenschappelijke twijfel en grote
maatschappelijke weerstand(3).

Greenpeace en Avaaz overhandigden de petitie aan Commissaris
Dalli met het uitrollen van een gigantische 3D tekening van het
Europese platteland, op het plein voor het hoofdkantoor van de
Europese Commissie. De tekening is gemaakt door de internationaal
bekende straatkunstenaar Kurt Wenner.

(1) Sinds het Verdrag van Lisabon van kracht is, kunnen 1
miljoen burgers via een burgerinitiatief de Commissie vragen om
wetgevingsvoorstellen te doen. Europese instituties hebben de
regels voor een burgerinitiatief nog niet geheel afgerond.

(2) De petitie: www.avaaz.org/en/eu_gmo/ of
www.greenpeace.org/gepetition .

(3) In oktober werd de Eurobarometer over biotechnologie
gepubliceerd. Dit opinieonderzoek van de EU laat zien dat de
weerstand tegen gentechvoedsel weer is gestegen. Nu is 61% van de
Europeanen tegen het gebruik van gentech in de landbouw