Wouter Bos moet leiderschap tonen in klimaatcrisis

Den Haag, Nederland — Actievoerders van Greenpeace hangen vandaag een enorm bankbiljet aan de gevel van het ministerie van Financiën. Op het papiergeld – ter waarde van twee euro – staan naast het hoofd van Wouter Bos windmolens en bossen die verwijzen naar de klimaatcrisis. Vanuit een geldwagen delen actievoerders soortgelijke bankbiljetten uit. In de aanloop naar een nieuw internationaal klimaatverdrag eind dit jaar spreekt Wouter Bos morgen met de Tweede Kamer over klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Greenpeace wil dat Bos zich volledig inzet voor een Europese bijdrage van 35 miljard. Dit komt voor Nederland neer op minder dan twee euro per inwoner per week.

“Klimaatverandering gaat in zo’n razend tempo dat alle landen hun uitstoot moeten verminderen”, aldus Suzanne Kröger, campagneleider bossen bij Greenpeace. “Als één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering moet Europa de ontwikkelende landen helpen om ontbossing en CO2-uitstoot drastisch te beperken en de effecten van klimaatverandering op te vangen. Voor de prijs van één kop koffie per persoon per week kan Nederland al effectief bijdragen aan het aanpakken van het klimaatprobleem.”

Het behoud van bossen is cruciaal voor het klimaat. Ontbossing wereldwijd zorgt voor een schokkende 20 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Indonesië en Brazilië zijn wereldwijd de nummer drie en vier wat betreft broeikasgasuitstoot. Recent werd bekend dat de ontbossing in de Amazone weer is toegenomen. Nederland is een belangrijke importeur van Braziliaanse ontbossingproducten: tussen 1996 en 2005 werd meer dan 700.000 hectare bos verwoest voor de Nederlandse import van soja. “Nederland moet haar verantwoordelijkheid nemen en nu geld toezeggen voor het behoud van bossen en klimaat”, zegt Suzanne Kröger.

Na besprekingen door de EU-ministers van Financiën op 10 maart, hakken Europese regeringsleiders op 19 en 20 maart knopen door over klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Greenpeace berekende op basis van cijfers van de Europese Commissie dat voor een goed klimaatakkoord vanuit de EU ongeveer 35 miljard euro per jaar nodig is. Vanaf 2013 gaat dit klimaatakkoord in, en moet het geld op tafel komen. Alle ogen zijn op Europa gericht: een concrete toezegging vanuit de EU aan ontwikkelingslanden is nodig om de onderhandelingen in Kopenhagen vlot te trekken.