Esperanza voert actie tegen vernietigende visserij op Doggersbank

Amsterdam, Nederland — Greenpeace probeert deze ochtend te voorkomen dat een vissersschip kon doorgaan met vissen op het door Greenpeace voorgestelde zeereservaat de Doggersbank. Vijf actievoerders liggen in het water voor het schip, langs een lijn met kleine boeien, om zo de boomkortrawler te stoppen. Met deze actie gaat Greenpeace door met het beschermen van het zeereservaat op de Doggersbank.

Jetske op één van de boeien die als afbakening gebruikt wordt voor een zeereservaat op de Noordzee. ©GP/Reynaers

Greenpeace probeert deze ochtend te voorkomen dat een
vissersschip kon doorgaan met vissen op het door Greenpeace
voorgestelde zeereservaat de Doggersbank. Vijf actievoerders liggen
in het water voor het schip, langs een lijn met kleine boeien, om
zo de boomkortrawler te stoppen. Met deze actie gaat Greenpeace
door met het beschermen van het zeereservaat op de Doggersbank.

Actievoerders, waaronder Nederlanders, stopten het schip door
vanuit drie rubberboten een lijn met kleine boeien voor de
vissersboot te leggen. Vijf actievoerders in het water zorgden
ervoor dat het schip van koers moest veranderen. Intussen zijn de
actievoerders bezig met een tweede poging om de visser te stoppen.
De visser, onder Britse vlag van Nederlandse eigenaar, was op dat
moment aan het vissen in het Nederlandse deel van de Noordzee, dat
door de Nederlandse regering is genomineerd als natuurgebied in het
kader van Natura 2000.

Het door Greenpeace uitgeroepen Doggersbankreservaat, een gebied
van 85.000 vierkante kilometer, ligt in het midden van de Noordzee
en is onderdeel van de Nederlandse, Duitse, Engelse, Deense en
Noorse Noordzee. Het Doggersbankreservaat is een van de zeven
reservaten die door Greenpeace zijn uitgeroepen om de toekomst van
de Noordzee te beschermen. Details staan in het rapport ‘Rescuing
the North and Baltic Seas: Marine Reserves, a key tool’, dat
Greenpeace in juli publiceerde. De aangewezen zeereservaten zijn
gekozen op basis van gegevens van de relevante autoriteiten,
onderzoeksinstituten en NGO’s in de landen rond de Noord- en
Oostzee. De natuur in de Noordzee wordt door een groot aantal
schadelijke activiteiten bedreigd, waaronder teveel en schadelijke
visserij, zandwinning en olie- en gasboringen. Alleen als deze
activiteiten verboden worden in de reservaten, kunnen de natuur en
de visbestanden zich herstellen.

Een van de grootste bedreigingen van de natuur op de Doggersbank
is de bodemvisserij. Trawlers gebruiken grote zware kettingen die
tijdens het vissen de zeebodem omploegen. Hierbij doden ze alles
wat ze tegen komen. Tachtig procent van de totale vangst bestaat
uit jonge en te kleine vis en andere diersoorten zoals krabben,
zeesterren en octopussen. Deze worden ernstig beschadigd en vaak
dood overboord gegooid. Jaarlijks gaat het om 700.000 ton dode vis
en bodemdieren. ‘Het is compleet gekkenwerk dat in een gebied waar
vissen eitjes leggen, deze vorm van vernietigende visvangst
doorgaat. De Noordzee raakt steeds meer uitgeput,’ aldus Greenpeace
campaigner Just van den Broek.

Het huidige Europese beheer van de Noordzee is totaal
versnipperd. Elke activiteit, zoals visserij, natuurbeheer,
scheepvaart, olie- en gaswinning, kent zijn eigen beleid. Hierdoor
ontbreekt het volledig aan een eenduidige visie op de Noordzee.
Just van den Broek: ‘Van alle bedreigingen waar de Noordzee mee te
maken krijgt, is het versnipperde beleid een grote boosdoener.
Alleen als de politiek een geïntegreerd beleid met zeereservaten
instelt, krijgt de Noordzee de kans zich te herstellen.’

Greenpeace bakende in de eerste week van augustus het
Doggersbankreservaat af door grote zeeboeien te plaatsen.
Vervolgens onderzocht het team op de Esperanza de bijvangst van een
Belgische boomkorvisser. Van twee uur vissen waren 11.000 dode
bodemdieren het slachtoffer geworden. Op 11 augustus voerde
Greenpeace actie tegen een Nederlands vissersschip dat doorging met
vissen in het zeereservaat. Greenpeace wil, dat de Europese
politiek zeereservaten instelt, waar alle schadelijke activiteiten
verboden zijn, om zo de Noordzee er weer bovenop te helpen.