De brochure die afgelopen jaar door de palingsector werd verspreid, bevat onjuiste en misleidende teksten. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld na een klacht van Greenpeace. Greenpeace diende afgelopen mei een klacht in bij de RCC, omdat de door de sector opgerichte stichting DUPAN met haar brochure consumenten aanzet deze ernstig bedreigde diersoort te eten. ‘Het is goed dat de brochure consumenten bewust maakt dat het slecht gaat met de paling, maar een oproep om door paling te eten het dier te redden is absurd’, aldus Femke Nagel, campagneleider oceanen van Greenpeace.

In de brochure ‘de Palingwijzer’ staan 10 redenen om te kiezen voor paling. Twee claims zijn volgens de RCC onjuist en misleidend. DUPAN sprak in haar communicatie over ‘duurzame paling’ die te herkennen zou zijn aan een speciaal in het leven geroepen logo van het Duurzaam Paling Fonds. Ook beweerde DUPAN dat voor het redden van deze ernstige bedreigde diersoort het stoppen met visserij en handel geen optie is. De RCC concludeert dat beide teksten, die de consument kunnen overtuigen paling te kopen, misleidend en oneerlijk zijn. Ook DUPAN heeft dit nu erkend. De term ‘duurzame paling’ is uit de palingwijzer verwijderd en ook de tweede claim zal in de toekomst niet meer worden gebruikt.

Greenpeace is blij met de erkenning, maar is teleurgesteld dat de RCC de palingwijzer als concept verder ongemoeid laat. ‘De enige manier om de paling van de ondergang te redden is door te stoppen met vissen en het opkweken van paling voor consumptie, de natuurlijke migratieroutes te herstellen en te zorgen voor schone zeeën en rivieren’, aldus Femke Nagel. Alle grote supermarkten van Nederland zijn inmiddels gestopt met de verkoop van deze paling, behalve Dekamarkt. Dit ondanks het duurzame visinkoopbeleid dat deze supermarkt pretendeert te hebben.

De bedreigde status van de paling is een van de vele voorbeelden van het falende Europese Visserijbeleid. Rond 80 procent van de Europese visbestanden verkeert in slechte staat. Bijna eenderde van deze bestanden, waaronder de paling, is zo uitgeput dat ze mogelijk niet meer kunnen herstellen. Door korte termijnbelangen van de sector blijft daadkrachtig optreden ook bij de paling achterwege. Femke Nagel: ’Het is aan staatsecretaris Bleker om het herstellen van de zeeën de hoogste prioriteit te geven, zodat prachtige natuur, vis en de vissector voor de toekomst behouden blijven.’

Voor meer informatie:

Femke Nagel, campagneleider Oceanen, 06 21 27 6860
Jaap Oppenhuizen, persvoorlichter 06 2503 10 14

http://www.greenpeace.nl/Nieuws_2011/Duurzame-paling-bestaat-niet/
http://www.greenpeace.nl/reports/de-hervorming-van-het-europese/

Greenpeace is een wereldwijde milieuorganisatie die actie voert voor schone energie, prachtige oerbossen en levende oceanen. We maken milieuproblemen zichtbaar en bewegen overheden en bedrijven tot oplossingen door onderzoek, overleg en actie. In Nederland worden we gesteund door circa 495.000 donateurs. Greenpeace is volledig onafhankelijk, en neemt geen geld aan van overheden of bedrijven.