Wil je meer doen?
Doe mee ×

114.230 Nederlanders steunen de Inheemse bevolking van het Amazonewoud in hun strijd tegen ontbossing. Deze steunbetuigingen hebben we overgedragen aan demissionair Minister de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken. Wij willen dat hij zich hard maakt voor deze beste bosbeschermers. Want zij hebben momenteel alle support nodig.

Inheemse volken beschermen het Amazonewoud, voor ons allemaal. Zonder Amazonewoud verliezen we immers de strijd tegen klimaatopwarming. Maar nu moeten zij vrezen voor hun leven. De Braziliaanse regering wil het woud opengooien voor het snelle geld.

Foute wetten in de maak

Zo is deze maand weer een wetsvoorstel door het Braziliaanse parlement geloodst om illegale landroof te legaliseren. Ook liggen er wetsvoorstellen klaar waardoor mijnbouw in beschermd Inheems land mogelijk wordt en die de bescherming beperkt van inheemse volkeren die in vrijwillige isolatie leven. En er wordt via de rechter gepoogd het Inheemse eeuwenoude recht op land in te perken. 

Al deze pogingen om de positie van Inheemse groepen te ondermijnen, werkt als olie op het toch al brandende vuur in het Amazonewoud. Illegale houthakkers en landrovers voelen zich vrij om nog meer Amazonewoud in te pikken en in brand te steken om het land vervolgens te gebruiken voor bijvoorbeeld veeteelt of sojateelt (voor veevoer) of mijnbouw.

Steunbetuigingen overgedragen

Vandaag hebben we 114.230 steunbetuigingen aan de Inheemse leiders gebracht aan demissionair Minister de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wij roepen de minister op om zich hard te maken voor behoud van de Amazone en de mensen die dit regenwoud beschermen, voor ons allemaal. Nederland heeft een groot aandeel in de ontbossing in de Amazone via de handel in o.a. vlees en soja voor veevoer. Juist deze minister kan ervoor zorgen dat Nederland een sleutelrol gaat spelen in het tegengaan van ontbossing.

Greenpeace-directeur Anna Schoemakers overhandigt steunbetuigingen aan demissionair Minister de Bruijn van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingszaken

Hoe? 

  • Zet in op een stevige Europese-Bossenwet die de handel in producten waarvoor bos wordt gekapt, zoals vlees en veevoer (sojavoer), aan banden legt. 
  • Ga voor handelsbeleid waarin klimaat en mensenrechten het uitgangspunt zijn en niet de winsten van enkele multinationals. Dat betekent geen EU-Mercosur Handelsdeal. Dit handelsverdrag zal de handel in vlees en andere ontbossingsproducten alleen maar stimuleren. Bedrijven die van oudsher betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en ontbossing gaan er met deze deal op vooruit, de positie van Inheemse groepen verslechtert.  
  • Maak van de rechten van Inheemse groepen een topprioriteit. Spreek de Braziliaanse regering aan op hun internationale plicht om de Inheemse groepen te beschermen, hun landrechten te respecteren en te stoppen met foute wetgeving.  Blijf zelf in gesprek met de Inheemse bevolking en betrek hen bij beleid m.b.t. handel, mensenrechten en klimaat.