Nederland verantwoordelijk voor tegengaan ontbossing Amazone

Den Haag, 31 augustus – Samen met ruim 114.230 Nederlanders heeft Greenpeace vandaag demissionair minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgeroepen om alles op alles te zetten om het Amazonewoud en Inheemse groepen te beschermen. Vanwege de handel in onder andere soja voor veevoer en vlees is Nederland medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen en de ontbossing in de Amazone.

Greenpeace directeur Anna Schoemakers overhandigde De Bruijn vandaag deze 114.230 steunbetuigingen voor de beschermers van het Amazonewoud. Inheemse volken spelen een cruciale rol in de bescherming van het unieke natuurgebied en het tegengaan van de klimaatcrisis, maar moeten nu vrezen voor hun leven.

De Braziliaanse regering heeft deze maand weer een wetsvoorstel door het Braziliaanse parlement geloodst om illegale landroof te legaliseren. Ook liggen er wetsvoorstellen klaar waardoor mijnbouw binnen beschermd Inheems land mogelijk wordt en een wet die de bescherming van Inheemse volkeren die vrijwillig in isolatie leven afzwakt. Daarnaast speelt een zaak bij de Hoge Rechter dat de eeuwigdurende rechten van Inheemse volken op hun grondgebied ondermijnt. Sigrid Deters, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland: “Deze anti-milieupolitiek werkt als olie op het toch al brandende vuur in het Amazonewoud. Illegale houthakkers en landrovers voelen zich vrij om nog meer Amazonewoud in te pikken en in brand te steken en Inheems gebied in te vallen.”

Greenpeace Nederland roept de Nederlandse regering op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor behoud van de Amazone en de mensen die dit regenwoud voor ons allemaal beschermen. Deters: “Naast de steunbetuigingen hebben we 3 concrete actiepunten voor de minister: Zet in op een stevige Europese Bossenwet die de handel in producten die het regenwoud verwoesten, zoals vlees en soja voor veevoer, aan banden legt. Sluit geen EU-Mercosur Handelsdeal maar zet klimaat en mensenrechten centraal in het handelsbeleid. Spreek de Braziliaanse regering aan op hun internationale plicht om Inheemse groepen te beschermen en blijf zelf in gesprek met die groepen.” 

3 Actiepunten: 

  • Zet in op een stevige Europese-Bossenwet die de handel in ontbossingsproducten zoals vlees en veevoer (sojavoer) aan banden gaat leggen. 
  • Ga voor handelsbeleid waarin klimaat en mensenrechten het uitgangspunt zijn en niet de winsten van enkele multinationals. Dat betekent geen EU-Mercosur Handelsdeal. Dit handelsverdrag zal de handel in vlees en andere ontbossingsproducten alleen maar stimuleren.
  • Maak van de rechten van Inheemse groepen een topprioriteit. Spreek de Braziliaanse regering aan op hun internationale plicht om de Inheemse groepen te beschermen en hun landrechten te respecteren en betrek de Inheemse bevolking bij uw beleid m.b.t  handel, klimaat en mensenrechten in Brazilië.