Europese ministers doen te weinig om ontbossing en natuurvernietiging te stoppen.

Amsterdam, 21 april 2022 – Greenpeace Nederland bereidt een actie voor tegen een soja-vrachtschip dat onderweg is naar de haven van Amsterdam. De Crimson Ace is 225 meter lang, volgeladen met 60 miljoen kilo soja en onlangs vertrokken uit Brazilië. Jaarlijks komen er vele schepen met palmolie, vlees en soja naar onze havens. Nederland is de poort van Europa voor de import van producten waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden. Op Europees niveau wordt op dit moment gesproken over een wet die onze betrokkenheid bij zulke misstanden moet stoppen. “Er is alleen nog veel mis met het huidige wetsvoorstel. Pas als minister Van der Wal en haar Europese collega’s de wet sterker maken, blazen wij de actie af”, aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Via de havens van Rotterdam en Amsterdam komen producten als soja, palmolie en vlees Europa binnen. “We bedienen de bulldozers niet, maar via deze handel zijn Europeanen wel medeverantwoordelijk voor kaalkap op Borneo tot branden in Brazilië. De natuur is overal het slachtoffer van de handel, terwijl wij haar juist zo hard nodig hebben om de aarde leefbaar te houden”, aldus Palmen.

Een pijnlijk voorbeeld is de Braziliaanse Cerrado, waar inmiddels bijna de helft van de natuur moest wijken voor onder andere sojavelden en graasweiden. Ruim 95 miljoen hectare, een gebied groter dan Frankrijk en Duitsland samen, is al vernietigd. Grond van traditionele gemeenschappen, van kleine boeren, maar ook van unieke diersoorten als de jaguar. Andy Palmen: “Het merendeel van alle soja is niet bestemd voor mensen om te eten, maar verdwijnt in de voederbakken van onze koeien, varkens en kippen. Alles en iedereen moet wijken voor soja om onze vee-industrie te laten draaien. Bedrijven beloven al decennialang beterschap, zonder die belofte na te komen. Wetgeving is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen, maar dan moet deze wel waterdicht zijn.

‘Bossenwet’

Ten eerste moet de ‘Bossenwet’ volledig traceerbare ketens garanderen voor alle producten die leiden tot ontbossing, van rubber tot mais. Ook moeten alle cruciale ecosystemen beschermd worden en niet alleen bossen. De mensenrechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen horen ook verankerd te zijn in de wet. En tot slot, moet het voor ketens die niet aan deze regels voldoen onmogelijk worden om financiering te krijgen bij Europese investeerders. Greenpeace eist een stevige wet die hieraan voldoet. Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof zal hier namens Nederland bij aanwezig zijn. Greenpeace Nederland blijft de soja-lading van de Crimson Ace volgen en als minister Van der Wal en haar Europese collega’s de wet niet verbeteren, komt Greenpeace in actie.

Neem voor meer informatie en interviews contact op met: 

Thysa Beekman, persvoorlichter biodiversiteit Greenpeace Nederland.
+31 (0)6 2323 5586 || [email protected]