Noordzeevisserij destructief voor zeebaars en tarbot

Amsterdam, 30 november 2016 – Zeebaars en tarbot worden bedreigd in de Noordzee. Schol is daarentegen in overvloed aanwezig. Met de huidige Nederlandse visvloot ontstaat een eenzijdige cultuur waarin verschillende soorten worden bedreigd en andere soorten sterk toenemen; de biodiversiteit in de Noordzee verdwijnt. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van Greenpeace naar de visstanden en vangstmethoden in de Noordzee.

Greenpeace onderzocht hoe lokale vissoorten in Nederland worden gevangen en hoe deze vispopulaties ervoor staan. Uit het onderzoek blijkt dat er in Nederland nog amper duurzame lokale visproducten voorhanden zijn. Met de zeebaars en tarbot is het slecht gesteld: de vissoorten worden bedreigd door overbevissing. Vooral de manier van vissen op andere vissoorten is hier de oorzaak van.

Bijvangst
De meest gevangen en commerciële vissoorten zoals schol en tong worden gevangen met viskotters met bodemsleepnetten. Deze schadelijke en veel gebruikte vangstmethode staat bekend om de grote bijvangst van andere vissoorten. Met de jacht op schol en tong
wordt veel ander zeeleven meegenomen. Soorten als tarbot en zeebaars zijn hier de dupe van.

Duurzame visserij krijgt geen kans
Zeebaars wordt ook selectief en duurzaam gevangen door een kleine groep selectieve handlijn vissers. De hoeveelheden vis die een dergelijke visser uit het water haalt staan in het niets bij de vangst van grote commerciële visserijen. Toch gaat het slecht met de zeebaars. Oorzaak: er wordt teveel weggevangen, vooral door niet selectieve vismethoden op andere commerciële soorten.

De beheerplannen in de Noordzee zijn vooral gericht op de commercieel belangrijke soorten, zoals schol en tong. Deze soorten gedijen goed in het huidige ecosysteem van de Noordzee en worden veelvuldig gevangen door niet selectieve bodemsleepnetten. Vissers met meer selectief vistuig vissen vaak gericht op soorten die voor de bodemsleepnetvisserij slechts bijvangsten zijn. Door het gebrek aan beheer op deze soorten staan juist deze soorten er slecht voor en zien zij hun bron van inkomsten steeds kleiner worden

Visserijraad
Tijdens de aankomende visserijraad in december worden vangstbeperkende maatregelen afgesproken voor zeebaars. Gezien wetenschappers voor het eerst een nulvangst hebben afgekondigd moeten er flinke stappen worden gemaakt om de zwaar overbeviste zeebaars te herstellen. Om te beginnen moeten deze maatregelen vooral de zeebaars-bijvangsten aanpakken in de schadelijke sleepnetvisserijen, deze zijn verantwoordelijk voor 41% van de totale zeebaarsvangsten.

De oplossing: minder en selectiever
De Noordzee heeft alleen een gezonde toekomst als we haar consequent duurzaam
beheren. Dat betekent goed beheer van alle vissoorten, niet alleen van de
commerciële vissoorten, het stimuleren van selectieve visserij en een netwerk inrichten van beschermde gebieden waar zeeleven de kans krijgt te herstellen.