Het kabinet Rutte IV is gevallen en Rutte zelf stapt op. Het politieke speelveld ligt open. Dat biedt kansen. Arabella Bosscher, politiek campaigner bij Greenpeace Nederland, vertelt hoe ze hierop inspeelt.

Arabella Bosscher, Politiek campaigner bij Greenpeace Nederland. © Greenpeace / Bram Willems

Wat vindt Greenpeace van de val van het kabinet?

Met de val van het kabinet worden problemen, zoals het stikstofdossier en het klimaatprobleem, opnieuw verder vooruitgeschoven. Ze zullen verergeren voordat ze opgelost worden. Voor het redden van de natuur is het cruciaal dat er nú wordt gehandeld. Dus dat is zeer spijtig.

Aan de andere kant biedt de val ook kansen. De verkiezingen zijn op 22 november. Dit betekent “aan de bak!” voor alle politieke partijen. En snel een beetje. Want binnen zo’n 2 maanden moeten er verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn. Daarom is dit hét moment voor Greenpeace om met suggesties te komen voor die verkiezingsprogramma’s.

Waarom zijn de verkiezingsprogramma’s belangrijk?

Aan de formatietafel vergelijken de partijen die een regering willen vormen, allereerst de  verkiezingsprogramma’s. Op welke punten komen die ongeveer overeen? De verkiezingsprogramma’s zijn dus het uitgangspunt van een regeerakkoord. Daarom willen we onze punten en prioriteiten daarin krijgen. 

Hoe doen jullie dat?

Ik bedenk met de inhoudelijke experts van Greenpeace wat er de komende 4 jaar speelt of zou moeten spelen. Waar moeten de verkiezingen over gaan? We denken ook na over wat past bij een partij. Daarvoor kijken we naar de moties of amendementen die een politieke fractie in de Tweede Kamer heeft ingediend of gesteund. Binnen anderhalve week hebben we veel programmacommissies gemaild wat er volgens Greenpeace in hun programma terug moet komen.

Welke punten wil Greenpeace in de verkiezingsprogramma’s krijgen?

Het kan per partij iets verschillen, maar over het algemeen leggen we uiteraard de focus op punten die het klimaat en natuur echt helpen. 

Hoe nu verder?

Je kan de komende politieke tijd verdelen in 3 periodes: 

  • Voorbereidende periode: vanaf val kabinet tot ongeveer half september; 
  • Campagnetijd: vanaf moment dat Tweede Kamer terug van reces is, tot de verkiezingen 22 november;
  • Formatietijd: 23 november totdat er een nieuwe regering is. 

In de voorbereidende periode is Greenpeace vooral achter de schermen actief. Natuurlijk ga je weer meer van ons horen als de campagnetijd begint. Het is zeer belangrijk dat partijen winnen die vol gaan voor natuur- en klimaatbeleid. Dus daar zetten wij ons volledig voor in!

Natuurzaak
Greenpeace wil dat de kwetsbare natuur het meest prioriteit krijgt in de aanpak van de stikstofcrisis.