Het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal. Ook deze partijen staan niet boven de wetten van de natuur. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken en zo de burgers te beschermen.

TEKEN DE PETITIE

Dit akkoord ademt vooral angst voor verandering en wil een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat. In plaats van met lef te kiezen voor maatregelen die de problemen echt gaan oplossen, worden er valse beloftes gedaan die de natuur en het klimaat niet helpen.

Samen beschermen we dat wat kwetsbaar is

We laten ons niet uit het veld slaan door dit gitzwarte akkoord. Samen met jou en andere mensen met hart voor de natuur werken we aan deze doelen:

De CO2-uitstoot moet in 2040 naar nul

De regering moet gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen en haar fair share leveren om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. De broeikasgasuitstoot moet al in 2040 naar nul.

Een ambitieuze aanpak van de stikstof- en natuurcrisis

Dat betekent halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Voor de meest kwetsbare natuur geldt dat de stikstofneerslag wordt teruggebracht voor eind 2025. Ook moeten de wereldwijde bossen beschermd worden.

De gezondheid beschermen van omwonenden van grote vervuilers, zoals Tata Steel en Schiphol

Wetenschappers zijn het er over eens dat de gevolgen van klimaatverandering al merkbaar zijn. En dat meer opwarming nog grotere gevolgen zal hebben. Dit is een struisvogelkabinet dat de problemen niet wil zien en voor zich uitschuift.

Wat kan jij doen?

Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat hernieuwde kracht te geven. Samen staan we sterk!

Al 70.000 mensen ondersteunen onze oproep aan het nieuwe kabinet om de klimaatcrisis écht op te lossen. Laat je horen!

Samen zetten we komende jaren alles op alles om de natuur en het klimaat te beschermen. Met een donatie geef je ons vleugels.

Demonstreren wérkt. Daarom blijven we samen in actie komen. Op 31 mei komen we allemaal naar de klimaatmars op de Zuidas in Amsterdam.