Greenpeace dringt erop aan dat zowel de Israëlische regering als Hamas instemmen met, en zich houden aan, de resolutie van de VN-Veiligheidsraad voor een staakt-het-vuren. Er moet onmiddellijk een permanent staakt-het-vuren worden afgekondigd, zodat de groeiende wereldwijde roep om vrede gehoord kan worden.

Meer dan 250 dagen zijn verstreken sinds de afschuwelijke gebeurtenissen van 7 oktober, waarbij meer dan 1.200 Israëli’s door Hamas werden gedood. Van de 250 mensen die toen werden gegijzeld, worden er nog altijd 120 vastgehouden in Gaza.

Sinds die dag zijn de verschrikkingen alleen nog maar groter geworden. Het Israëlische leger heeft 37.000 Palestijnen gedood. Het merendeel van de 2,3 miljoen inwoners van Gaza zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten. Een groot deel van Gaza ligt letterlijk in puin. Er heerst hongersnood, veel mensen zijn ziek, nergens is het veilig. Er is grote behoefte aan gezond verstand en medemenselijkheid in het licht van deze zich ontvouwende genocide.

Sinds het begin van deze oorlog heeft Greenpeace oproepen tot een staakt-het-vuren gesteund. We roepen Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten. We roepen de Israëlische regering op om een einde te maken aan het blokkeren van transporten met voedsel, water, medicijnen en brandstof voor de mensen in Gaza. Ook moet Israël alle illegaal vastgehouden burgers vrijlaten.

Internationaal recht respecteren

Geweld leidt alleen maar tot meer geweld. Er moet een einde komen aan het lijden van burgers en de verwoesting van natuur. Daarnaast moeten alle partijen vreedzame onderhandelingen hervatten, met als doel een blijvende vrede, gebaseerd op veiligheid, rechtvaardigheid en gelijke rechten voor iedereen. Het internationaal recht moet worden gerespecteerd.

Het Internationaal Gerechtshof heeft gewaarschuwd dat de acties van de Israëlische regering neer kunnen komen op genocide. Het hof heeft opgeroepen tot een einde aan de aanval op Rafah. Bovendien heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN onlangs geconcludeerd dat Israël verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook heeft de commissie geconcludeerd dat Hamas oorlogsmisdaden heeft begaan.

Wapenembargo

Greenpeace roept op tot een mondiaal embargo op het verkopen en leveren van wapens die kunnen worden gebruikt voor het begaan van oorlogsmisdaden. Alle al begane oorlogsmisdaden moeten worden geadresseerd zodra daar de ruimte voor is.

Greenpeace erkent de dieperliggende, historische oorzaken van dit conflict. Die oorzaken kunnen niet onbesproken blijven als we een blijvende vrede nastreven. Greenpeace roept op tot een einde aan de illegale bezetting van Palestina. We steunen het uitgangspunt van de VN-Veiligheidsraad-resolutie dat ‘Israël en Palestina zij aan zij in vrede gaan leven binnen veilige en erkende grenzen, in overeenstemming met het internationaal recht en relevante VN-resoluties.’