Geschiedenis

Al 50 jaar bereiken we met gewone mensen, ongewoon grote successen. Vastberaden, vreedzaam en met maar één doel voor ogen: deze prachtige planeet beschermen. Lees hieronder hoe zes mensen een wereldwijde beweging in gang hebben gezet.

‘Don’t Make a Wave’

Het verhaal van Greenpeace begint eind jaren zestig. De Amerikaanse overheid houdt zich bezig met het testen van nucleaire wapens in Alaska, met als gevolg dat de natuur in het testgebied ernstig verstoord raakt. Veel mensen, onder wie natuurbeschermers en wetenschappers, maken zich zorgen dat de proeven een grote natuurramp zouden kunnen veroorzaken.

Een groep activisten onder leiding van Dorothy en Irving Stowe, Jim en Marie Bohlen, Paul Cote en Robert Hunter besluiten ‘The Don’t Make a Wave Committee’ op te richten. In oktober 1970 organiseert de club een benefietconcert in Vancouver, Canada, om geld in te zamelen voor een actie op het eiland Amchitka. Op deze plek voor de kust van Alaska zouden de proeven plaatsvinden. Het concert is een groot succes en ze halen genoeg geld op om een boot te kopen en varend actie te voeren rondom Amchtika. Ze dopen de boot Greenpeace.

Greenpeace is geboren

In 1971 ligt de Greenpeace in het water en kan het koers zetten naar het eiland. De boot wordt voor ze het eiland kunnen bereiken al onderschept, maar de actie heeft een enorm effect op de publieke opinie. Nog datzelfde jaar stopten de Verenigde Staten met kernproeven op het eiland. Een jaar later wordt The Don’t Make a Wave Committee omgedoopt tot het kortere, krachtige Greenpeace.

Vanaf dat jaar zet Greenpeace zich wereldwijd in om vreedzaam actie te voeren tegen misstanden tegen het milieu. In de beginperiode lag de focus op Franse kernproeven, maar in de jaren die volgden werden ook de walvisvaart, zeehondenjacht en milieuvervuiling grote speerpunten.

In 1979 krijgt Nederland een eigen Greenpeace kantoor en wordt ook Greenpeace International opgericht. Vanaf dat moment spreidt Greenpeace zich als een groene olievlek uit over de wereld en zijn we tot op de dag van vandaag actief in 55 landen.

50 jaar relevant

Nog steeds doen we onze uiterste best om op een geweldloze manier grootschalige milieuproblemen onder de aandacht te brengen door publiekelijk de confrontatie aan te gaan met grote milieuvervuilers.

In 50 jaar tijd is Greenpeace de grootste en meest succesvolle actieorganisatie ter wereld geworden. Greenpeace heeft de afgelopen jaren ontzettend veel successen geboekt – en natuurlijk hebben we ook wel eens de plank misgeslagen. We zullen altijd kritisch op onszelf blijven en staan open voor kritiek van buitenaf.

We weten dat de dreiging die de zes actievoerders eind jaren ’60 voelden, vandaag de dag nog veel urgenter is. Het is meer dan ooit het moment om ons in te zetten voor een veilige, schone planeet.