Racende rubberboten, gele spandoeken en spectaculaire klimacties: dat is Greenpeace. Maar voor we ook maar een spandoek uitrollen, is er achter de schermen al van alles gebeurd. Als je ergens tegen protesteert, moet je wel je feiten op een rijtje hebben. Gedegen wetenschappelijk onderzoek is de basis voor alle campagnes. Met de resultaten van het onderzoek kloppen we aan bij het bedrijf of de organisatie. We geven hen zo de tijd om zelf actie te ondernemen. Hier is nog helemaal geen pers of publiek bij. Dit noemen we ook wel lobby. We lobbyen niet alleen bij bedrijven en organisaties. Voor blijvende, grootschalige verandering zijn vaak aanpassingen in wetten en regels nodig. Of zelfs geheel nieuwe wetgeving. Onze campagneleiders en directeuren wereldwijd praten regelmatig met leden van de regering, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Greenpeace en andere maatschappelijke organisaties proberen daarmee invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming. Zo kunnen we beleid stimuleren dat goed is voor natuur en milieu. We werken in ons lobbywerk richting het Nederlandse parlement samen met verschillende natuur- en milieuorganisaties binnen de Groene 11 voor goede wet- en regelgeving.