Privacystatement Greenpeace Nederland

 

Cookies aanpassen

Bij het landen op onze website heb je kunnen aangeven welke cookies geplaatst mogen worden op je apparaat. Als je dit wilt aanpassen kun je gebruik maken van onderstaande knop.

 

In het kort

Stichting Greenpeace Nederland, gevestigd in Amsterdam (hierna Greenpeace), gebruikt jouw gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn en om je te informeren over onze acties en campagnes. Greenpeace beschermt jouw gegevens daarbij zoals het hoort. Jouw (persoons)gegevens zijn en blijven van jou: we vertellen je graag wat we van je weten, waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn, wat je precies van ons kunt verwachten en aan welke regels van toepassing zijn.

In dit privacystatement geven wij je informatie over het volgende:

Welke persoonsgegevens gebruiken wij waarvoor?

(Financiële) Supporters

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.

Greenpeace is voor haar inkomsten afhankelijk van de donaties en de steun van haar supporters. Greenpeace heeft dus een gerechtvaardigd belang om steeds nieuwe supporters te werven, een langdurige relatie met huidige supporters en vrijwilligers tot stand te brengen en te onderhouden en hen te informeren over acties van Greenpeace of andere belanghebbende (milieu)zaken. Greenpeace benadert haar (potentiële)supporters daarom actief met verzoeken om donaties en steun.

De gegevens die worden vastgelegd in de supportersadministratie worden gebruikt voor het verwerken van donaties en andere vormen van steun, en het periodiek verzoeken om ons (opnieuw) te steunen. Daarbij gebruiken wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (contactgegevens), geslacht, geboortedatum. Voor onze donateursadministratie en fondsenwervende programma’s gebruiken we hiernaast banknummer, betaalhistorie en interessegebied.

Als je deelneemt aan evenementen van Greenpeace kunnen foto’s of videobeelden worden vastgelegd.

Vrijwilligers

Voor de totstandkoming en uitvoering van een vrijwilligersovereenkomst en om onze vrijwilligers te informeren via telefoon, post, e-mail gebruikt Greenpeace persoonsgegevens zoals contactgegevens, geslacht, geboortedatum en bankgegevens (in geval van vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen).

Actieteamleden

Greenpeace verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van haar actieteam ook persoonsgegevens van personen die deelnemen aan acties. In dat verband gebruiken wij de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, paspoort- of ID-nummer, bankgegevens (in geval van vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen), vaardigheden en opleiding, relevante gezondheids- en zorgverzekeringsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om (op verantwoorde) wijze actie te voeren, om contact te onderhouden met – en de actieteamleden te informeren over voor hen relevante zaken.

Greenpeace magazine

Financieel supporters ontvangen het Greenpeace magazine. Voor de bezorging gebruikt Greenpeace je naam, adres, postcode en woonplaats. Om je te kunnen bereiken in verband hiermee verwerken wij ook je emailadres en je telefoonnummer.

Webwinkel (e-commerce)

Als je online een bestelling doet bij Greenpeace hebben we je naam en adresgegevens nodig voor het kunnen afleveren van je aankopen en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden. Als je iets aan iemand cadeau geeft (bijvoorbeeld een NIKS-pakket) vragen wij de hiervoor genoemde gegevens, maar ook je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van degene die het cadeau krijgt.
Je aankoopgegevens bewaren we ook om eventuele vragen of klachten te kunnen beantwoorden over het product en combineren we met je aankoophistorie om een goed beeld te hebben van jouw interesse en voorkeuren.

Contact met Greenpeace

Wij hebben graag contact met onze (potentiële) supporters en vrijwilligers. Daarvoor gebruiken we verschillende kanalen waaronder de telefoon, e-mail, social media en via onze medewerkers en ambassadeurs in het land. Ook staan wij klaar om supporters, vrijwilligers en volgers van dienst te zijn, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Voor deze doelen gebruiken wij contactgegevens, donateurshistorie met betrekking tot Greenpeace en -voor zover van toepassing- jouw vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om jouw vraag te beantwoorden. Bij een vraag of klacht hebt, gebruiken we de informatie ook om je op de hoogte te houden en om inzicht te krijgen in de aard van de vraag of klacht.

Bel je ons (0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis)), dan spreek je een van onze collega’s van Supporter Care. Greenpeace Supporter Care kan telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden. Ook worden door Greenpeace telefoongesprekken opgenomen bij haar fondsenwerving, ter verificatie van opdrachten en transacties of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Naast de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij dan ook bankgegevens.

Social media

Greenpeace gaat op verschillende social media platforms ook graag in gesprek met supporters en geïnteresseerden over onze doelen en acties. Wanneer je commentaar plaatst op sociale media, zoals Facebook, Twitter en YouTube kan het zijn dat Greenpeace gegevens over jouw sociaal mediagebruik verzamelt. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van het gerechtvaardigd belang om de persoonlijke wensen en behoeften van geïnteresseerden en supporters beter te kunnen begrijpen.

Verder kunnen jouw persoonsgegevens – zoals (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht – worden verwerkt wanneer je met ons communiceert via onze (eigen) social media pagina’s. Dit kan bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of ten aanzien van een post door Greenpeace op “like” of “delen” klikt.

Als je deelneemt aan acties op de social media pagina’s van Greenpeace verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg van de actie en om contact met je te kunnen houden.

Nieuwsbrieven

Financiële supporters ontvangen onze nieuwsbrieven en informatie over onze campagnes en overige activiteiten. Wanneer je een donatie doet bieden we de mogelijkheid om hier geen gebruik van te maken. Maar ook anderen kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Voor dit doel gebruiken we je inschrijving voor de nieuwsbrief en je contactgegevens.
Je kunt je altijd afmelden voor nieuwsbrieven via de link onderaan de e-mail of per telefoon via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis) en op de wijze aangegeven onder het kopje “Inzien, aanpassen, overdragen, verwijderen, intrekken toestemming of bezwaar”.

Jongeren onder 16 jaar

Greenpeace wil geen gegevens verzamelen van jongeren onder de 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Wij hebben onze processen hierop ook ingericht maar we kunnen vaak niet met zekerheid vaststellen of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan kunnen wij als het juist is deze gegevens verwijderen.

Enquêtes en onderzoeken

De gegevens uit enquêtes en onderzoeken worden anoniem verwerkt. We gebruiken deze gegevens om onze communicatie en activiteiten verder te verbeteren. Gegevens over je voorkeuren, interesses en eigenschappen, worden alleen gekoppeld aan jouw gegevens, indien je bij deelname hier toestemming voor geeft.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens (nog meer)?

Greenpeace schakelt soms andere bedrijven in, zoals fondsenwervingsbureaus voor telemarketing en straat- en huis-aan-huis-werving, bedrijven die zorgdragen voor mailings, hosting van onze website(s), postbezorgers, ICT-bedrijven en drukkerijen. Om zo relevant mogelijk te zijn voor onze supporters en geïnteresseerden op sociale media kanalen gebruikt Greenpeace ‘Custom Audience targeting’ van Facebook, Instagram, Google en Youtube. Hiervoor uploaden wij bepaalde gegevens (e-mailadressen en telefoonnummers) naar onze advertentieaccounts op deze platformen. Zo kunnen we onze bestaande supporters in- of uitsluiten van onze  advertentiecampagnes. Wil je geen deel uit maken van onze Custom Audiences kijk dan onder kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen, overdragen, verwijderen, intrekken toestemming of bezwaar’.

Greenpeace streeft er zoveel mogelijk naar persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te (laten) verwerken. Wij zorgen er in ieder geval voor dat er voldoende vereiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en uitsluitend voor opgedragen doeleinden worden gebruikt. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Gegevenskoppeling / profilering

Greenpeace maakt gebruikt van gegevenskoppeling waarbij de gegevens die we van jou hebben met gegevens uit eigen en andere bronnen, zoals internet of via andere kanalen, worden samengevoegd. Dit doen we in het kader van ons (gerechtvaardigd) belang om iemand op een optimale wijze te benaderen. We doen dat ook omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat je informatie krijgt waar je niets aan hebt of dat wij jou benaderen met een actie waarin je niet geïnteresseerd bent. Deze profilering gebeurt deels automatisch en deels via analyses maar altijd met menselijke tussenkomst.
Je kan kenbaar maken dat je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt om een profiel te maken. Dat kan via [email protected] of door telefonisch contact op te nemen via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

Greenpeace Nederland gebruikt Enhanced Conversions van Google om te zien wat onze supporters tot actie beweegt. Dit wordt gedaan door bestaande conversietags aan te vullen door, op een privacyveilige manier, gehashte first-party conversiegegevens van Greenpeace Nederland naar Google te verzenden. De functie maakt gebruik van een veilig hash-algoritme in één richting, SHA256 genaamd, op first-party klantgegevens, zoals e-mailadressen, voordat deze naar Google worden verzonden. Deze gegevens worden vervolgens gekoppeld aan eventueel ingelogde Google-accounts van de bezoeker om campagneconversies toe te schrijven aan advertentiegebeurtenissen, zoals klikken of weergaven. Deze gehashte gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde conversies te rapporteren.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Vanzelfsprekend bewaart Greenpeace persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard is afhankelijk voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

Greenpeace gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid en beveiligde servers. Greenpeace heeft maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, onder meer door het gebruik van beveiligingssoftware, virusscanners en firewalls. Onze donatiepagina beveiligt ook jouw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Hiermee wordt afluisteren van communicatie, inmenging of vervalsing van berichten voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient je browser je te melden dat je op een veilige site bent door een slotje weer te geven in de adresbalk van je browser.

Verder hebben alleen medewerkers van Greenpeace toegang tot jouw persoonsgegevens als dat nodig is om een bepaalde taak te verrichten en hebben alle medewerkers zich verbonden aan absolute geheimhouding.

Keurmerken, gedragscode en waarborgen

Greenpeace heeft het CBF-keur voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg en Security Waarborg keurmerk. Greenpeace werkt alleen met partijen die Postfilter in acht nemen.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kom je met ons daarover in contact?

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen, verwijderen, intrekken toestemming of bezwaar

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je aanspraak maken op je portretrecht. Tevens heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greenpeace en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen we je controlevragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je kunt ook contact opnemen met ons Supporter Care-team, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

Het is voor Greenpeace van (gerechtvaardigd) belang zo relevant mogelijk te zijn voor haar supporters en geïnteresseerden en om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Hiervoor plaatsen we cookies en pixels bij het gebruik van onze website. Bij het eerste gebruik van onze website geven wij informatie hierover en vragen jouw toestemming hiervoor. Als je het plaatsen van cookies en pixels (verder “cookies”) accepteert, verzamelen wij daarmee gegevens over het type en de taal van jouw browser, de tijd van jouw bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die jij daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die jij onderneemt.

Zo is het mogelijk jou op onze website en op sites van derden voor jouw interessante campagnes, doelen en acties van Greenpeace te tonen. Greenpeace is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

Greenpeace gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Dit maakt het makkelijker om actie te ondernemen, locatie en taalvoorkeuren te onthouden (onze eigen cookies, dit zijn “first party cookies”) en jouw social media functies te gebruiken (met cookies van derden; “third party cookies”). Momenteel gebruiken we de volgende sociale media op onze site:

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op jouw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. je kunt jouw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

 

Welke cookies plaatst Greenpeace?

First-party cookies
Functionele cookies

Cookie

Doel

__gpnl-cookies,

gp_nro,

no_track,

active_consent_choice

Functionele ‘first party’ cookies worden op onze website incidenteel ingezet om bij te houden of je een petitie al getekend en/of gedeeld hebt. Hierbij leggen we enkel vast op welke datum welke handeling is verricht en worden er geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Daarnaast worden cookies ingezet om bij te houden wat je cookie en tracking voorkeuren zijn.

Analytische cookies

Cookie

Doel

__utma,

__utmb,

__utmc en andere __utm-cookies

Greenpeace maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Greenpeace gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten.

Performance cookies

Cookie

Doel

_hj-cookies

Greenpeace gebruikt Hotjar om de wensen van websitebezoekers te begrijpen en om onze website en de gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld hoe lang de bezoeker specifieke pagina’s bezoekt, welke links de bezoeker aanklikt, welk gedrag en welke voorkeuren de websitebezoeker laat zien, etc.) en te begrijpen, en dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren op basis van feedback van de websitebezoeker. Hotjar gebruikt cookies om gegevens van het websitebezoek en het daarvoor gebruikte apparaat van de bezoeker te verzamelen. Dit omvat het IP-adres van het gebruikte apparaat (verwerkt tijdens de sessie en opgeslagen in een niet te identificeren vorm), de afmetingen van het scherm van het gebruikte apparaat, het type apparaat (unieke apparaateigenschappen), informatie over de gebruikte browser, landinformatie en de voorkeurstaal. Hotjar slaat deze gegevens namens Greenpeace in een pseudo-geanonimiseerd gebruikersprofiel.

Third-party cookies
Functionele cookies

Cookie

Doel

googtrans

Greenpeace maakt op enkele pagina’s gebruik van Google Translate, om je de mogelijkheid te geven de pagina in je voorkeurstaal te vertalen. Hierbij wordt een functionele ’third party’ (Google) cookie geplaatst die je taalinstellingen vastlegt. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd.

Performance cookies

Cookie

Doel

Facebook, Google, Twitter

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Google, Twitter en AddThis, zodat je eenvoudig Greenpeace-campagnes en Greenpeace-nieuws met vrienden kan delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Door een programma te installeren zoals “Disconnect” voor Chrome  en Firefox  kan je deze functie uitschakelen.

Doubleclick

Tussenpartij voor advertenties naar de Greenpeace website. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien.

Facebook Custom Audience

Tussenpartij voor advertenties naar de Greenpeace website. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien.

Google AdWords conversion

Cookies geplaatst door Google AdWords geven aan of je de handeling hebt verricht waar de AdWords advertentie voor is geplaatst.

Google Dynamic Remarketing

Google Dynamic Remarketing plaatst cookies waardoor op andere sites advertenties mogelijk getoond kunnen worden op basis van de pagina’s die je op de Greenpeace website hebt bekeken.

Nelio A/B Testing

Greenpeace gebruikt Nelio A/B Testing om onze website en de gebruikerservaring te verbeteren. We testen verschillende versies van onze pagina’s om inzicht te verkrijgen over de beste gebruikerservaring. Nelio A/B Testing gebruikt cookies om bij te houden welke varianten van de pagina’s worden getoond, en het volgen van het gedrag van een bezoeker op de pagina’s (bijvoorbeeld hoe lang de bezoeker specifieke pagina’s bezoekt, welke links de bezoeker aanklikt, welk gedrag en welke voorkeuren de websitebezoeker laat zien, etc.). Voor het volgen van het websitebezoek en het daarvoor gebruikte apparaat van de bezoeker worden cookies geplaatst. Dit omvat een herkennings-ID van het gebruikte apparaat (verwerkt tijdens de sessie en opgeslagen in een niet te identificeren vorm), de afmetingen van het scherm van het gebruikte apparaat, het type apparaat (unieke apparaateigenschappen), locatie, en informatie over de gebruikte browser. Nelio A/B testing slaat deze gegevens namens Greenpeace in een pseudo-geanonimiseerd gebruikersprofiel.

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Je treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy- & Cookiereglement onderaan onze website(s) aan en op https://www.greenpeace.org/nl/privacystatement

Een papieren versie van het privacy statement van Greenpeace kun je opvragen bij het Greenpeace Supporter Care-team, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).