Confidențialitate și Cookie-uri

Greenpeace consideră că dreptul la confidențialitatea datelor din mediul online este fundamental și face o prioritate din protecția datelor cu caracter personal.

Noi suntem Fundația Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) Romania, o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în România, București, Strada Louis Blanc nr. 16, sector 1, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1027/B/2007 acordat la data de 17.05.2007 („Greenpeace Romania” sau „noi”).

Prin acest website interacționăm cu publicul larg și cu susținătorii noștri, atât noi ca organizație individuală, cât și împreună cu Greenpeace International (organizație non-profit cu sediul în Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, Olanda) și alte organizații Greenpeace din restul lumii („Organizațiile Greenpeace”). Puteți afla mai multe despre comunitatea de organizații sub umbrela Greenpeace aici.

Atunci când vizitați acest website, în funcție de modul în care alegeți să interacționați cu noi, vom prelucra anumite informații care vă privesc în calitate de utilizator. Considerăm că dreptul la confidențialitatea și protecția datelor din mediul online este foarte important și facem o prioritate din protecția datelor cu caracter personal.

Această politică se aplică pentru website-ul www.greenpeace.org/romania; alte website-uri ale Organizațiilor Greenpeace (de exemplu, site-uri specifice de campanie) pot utiliza aceleași reguli sau pot avea politici de confidențialitate și cookie-uri diferite de cele ale acestui site. În cazul în care vizitezi orice website al unei Organizații Greenpeace din altă țară, te rugăm să consulți politica de confidențialitate aplicabilă respectivului website.

Pentru informații privind cookie-urile pe care le folosim, te rugăm să consulți secțiunea aferentă de la Politica Greenpeace privind cookie-urile.

Deoarece modificările legislative sau îmbunătățirile aduse proceselor noastre organizaționale interne pot necesita o adaptare a acestei politici, te rugăm să consulți periodic această Politică de confidențialitate.

Greenpeace și confidențialitatea datelor

Această declarație de confidențialitate stabilește baza pe care Greenpeace Romania și Greenpeace International vor prelucra orice informație personală pe care am putea să o colectăm despre tine în calitate de vizitator al site-ului Greenpeace Romania. Prin urmare, te rugăm să citești cu atenție această declarație de confidențialitate.

Informația pe care noi o colectăm despre tine

Putem colecta și prelucra următoarele informații despre tine, pe care ni le oferi în mod direct: 

 1. Pentru semnarea unei petiții, vom prelucra numele, adresa e-mail și țara/regiunea. Vom păstra aceste date pe durata necesară promovării respectivei cauze sau petiții. Te rugăm să ai în vedere că petițiile noastre pot fi depuse la autoritățile publice competente pentru a rezolva problema semnalată și, prin urmare, identitatea semnatarilor va fi transmisă și respectivei autorități. Te rugăm să nu semnezi o petiție dacă nu dorești ca numele tău să fie dezvăluit unei autorități publice. 
 2. În cazul în care vrei să realizezi o donație, te rugăm să ai în vedere că sumele donate vor fi transferate direct către Greenpeace Central and Easter Europe, o organizație Greenpeace cu sediul în Viena, Austria (citiți mai multe aici despre modul în care această organizație prelucrează datele personale). Greenpeace Central and Easter Europe utlizează serviciile unei platforme de procesare a plăților (www.ayden.com). În formularul de donație vi se cer suma donată, nume, prenume, e-mail, data nașterii, categoria instrumentului de plată – aceste date vor fi prelucrate de Greenpeace Central and Easter Europe și procesatorul de plăți pentru asigurarea transferului sumelor și decontarea donației.
  Greenpeace Romania, în temeiul interesului legitim de a cunoaște lista de donatori, în temeiul consimțământului donatorilor de a fi contactați de Greenpeace Romania și în temeiul obligațiilor legale fiscal-financiare, prelucrează suma donată, numele, prenumele, e-mail. Vom păstra aceste date timp de 6 luni, după care le vom anonimiza. De asemenea, în temeiul interesului nostru legitim de a comunica aspecte administrative ce țin de donație, vă vom putea notifica în cazul în care ați ales să faceți o donație recurentă și există o problemă legată de instrumentul dvs. de plată sau de disponibilitatea fondurilor. 
 3. Pentru primirea de corespondență de la noi, ai uneori posibilitatea să alegi să ne pui la dispoziție adresa ta de corespondență scrisă. Vom păstra aceste informații pe durata pe care ne desfășurăm campaniile, sau până îți retragi consimțământul pentru astfel de comunicări.
 4. Dacă aplici pentru un post deschis în cadrul organizației noastre, vom avea nevoie de detalii personale pentru a te contacta și pentru a aprecia experiența și abilitățile tale (studii, joburi anterioare, proiecte, referințe etc.). Prelucrăm aceste date în temeiul efectuării demersurilor pentru încheierea unui contract individual de muncă sau de colaborare și le vom păstra pe durata necesară desfășurării procesului de recrutare.
 5. Pentru abonarea la newsletter și alte informații despre activitățile Greenpeace, vom prelucra numele și adresa ta de e-mail, în temeiul consimțământului tău. Vom păstra aceste date cât timp comunicăm despre campaniile noastre, respectiv până îți retragi consimțământul sau te opui unor astfel de mesaje.
 6. Pentru a te înscrie ca voluntar avem nevoie de datele tale personale (nume, prenume, vârstă, adresa de domiciliu, email, număr de telefon), în temeiul executării contractului de voluntariat. Vom păstra aceste date timp de 10 ani de la încetarea relației de voluntariat, pentru a ne putea respecta obligațiile legale de păstrare a documentelor.
 7. Dacă ne contactezi folosind informațiile de contact de pe website, vom prelucra datele tale de contact pe care alegi să ni le furnizezi, precum și conținutul mesajelor tale, în temeiul interesului nostru legitim de a efectua comunicări cu tine. Vom păstra aceste date conform politicilor noastre de retenție, în funcție de categoria în care se plasează respectivele informații, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima interacțiune cu tine sau pe durata necesară soluționării definitive a problemei despre care ne-ai sesizat.
 8. Dacă lași un comentariu la unul din articolele noastre, înregistrăm numele (care poate fi un alias), adresa ta e-mail și conținutul comentariului tău – aceste informații (cu excepția adresei e-mail) vor fi publicate în secțiunea de comentarii aferentă articolelor.
 9. Oricând ne soliciți să acționăm în numele tău, cum ar fi transmiterea unei solicitări către o autoritate publice, un îndemn la acțiune, promovarea cauzei tale etc.
 10. Pentru a ne exercita dreptul la liberă exprimare, vom publica articole pe acest website care ar putea conține și date cu caracter personal. În cazul activităților jurnalistice prin care se discută despre persoane publice sau despre fapte publice, GDPR nu se aplică, însă vom avea mereu în vedere echilibrarea dreptului fundamental la protecția vieții private cu dreptul fundamental la libertatea de exprimare și de informare.

Utilizarea informațiilor pe care le colectăm despre tine

Vom prelucra informațiile tale personale numai în scopurile și în baza temeiurilor legale descrise mai sus. Vom avea mereu în vedere principiile fundamentale privind protecția datelor personale, inclusiv minimizarea datelor prelucrate și limitarea prelucrării la scopul declarat.

În situații excepționale, legea ne poate solicita să dezvăluim sau să prelucrăm informațiile tale personale. Îți vom spune, inclusiv prin această politică de confidențialitate, atunci când te rugăm să furnizezi informații despre tine, dacă furnizarea informațiilor solicitate este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau, pe de altă parte, dacă aceasta este pur voluntară și nu vor exista implicații dacă refuzi să ne furnizezi aceste date. Dacă ai nelămuriri cu privire la informațiile pe care le Greenpeace România le solicită de la tine, te rugăm să contactezi reprezentantul Greenpeace România pentru a obține răspunsurile dorite la adresa de mail [email protected].

Dezvăluirea și transferul internațional de informații

Datele personale indicate mai sus pot fi distribuite în cadrul grupului de organizații Greenpeace, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. gestionarea datelor în sisteme informatice interne, raportări interne la nivel de grup, gestionarea campaniilor de interes internațional, gestionarea plăților, soluționarea disputelor etc.) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.

Putem dezvălui informații personale despre tine și următoarelor categorii de terți și în următoarele situații:

Aceste dezvăluiri pot implica transferul informațiilor tale personale în străinătate. Dacă interacționezi cu noi în Spațiul Economic European, ar trebui să fii conștienți de faptul că acest lucru poate include transferuri către țări din afara Spațiului Economic European. În acele cazuri, în care transferăm date cu caracter personal către birourile regionale ale Organizațiilor Greenpeace independente sau furnizorii noștri de servicii, ne vom asigura că aplicăm garanțiile juridice privind transferurile în țări terțe prevăzute în Capitolul V din GDPR, (inclusiv, când este cazul, în baza unui acord privind condițiile aprobate în acest scop de Comisia Europeană).

Te rugăm să ne contactezi la adresa de email [email protected] în cazul în care dorești să știi dacă există astfel de acorduri în vigoare sau pentru a vedea o copie a lor.

Păstrarea și ștergerea informațiilor cu caracter personal

Greenpeace România dorește să păstreze în baza de date informații personale corecte și la zi. Vom șterge informațiile pe care le deținem despre tine atunci când nu mai avem nevoie.

Vom păstra informațiile tale nu mai mult de 3 ani după cea mai recentă interacțiune, după care acestea vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a le păstra pentru o perioadă mai lungă. De exemplu, perioade mai lungi de păstrate sunt aplicabile în cazul (i) informațiilor cu relevanță contabilă și fiscală, unde legea impune anumite termene, de obicei 10 ani, (ii) dovezilor necesare pentru a soluționa o problemă, caz în care păstrăm datele timp de 3 ani de la soluționarea definitivă a problemei, (iii) documentelor necesare pentru funcționarea organizației noastre, păstrate pe toată durata de existență a Greenpeace Romania, (iv) altor situații pentru care legea impune în mod expres anumite termene. Contactează-ne pentru mai multe detalii.

Drepturile tale

 1. Ai dreptul de a accesa informațiile pe care le deținem despre tine.
  Poți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
 2. Ne poți solicita să corectăm informațiile eronate pe care le prelucrăm referitoare l tine.
 3. Poți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale, în condițiile indicate în art. 18 din GDPR.
 4. Ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele prelucrate despre tine. Acest drept este aplicabil dacă:

Cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

5. Poți obiecta la prelucrarea datelor tale.
 Poți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor tale personale din motive legate de situația ta particulară, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6. Dreptul de a-ți retrage consimțământul.
În cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relația ta cu noi.

7. Ai dreptul să depui o plângere cu privire la modul cum îți prelucrăm datele.
În cazul în care ai o nemulțumire, te rugăm să ne anunți mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, te poți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisă pe website-ul instituției:  http://dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro 

Perioada de timp: Îți vom răspunde la cerere în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din motive specifice legate de drepturile tale sau de complexitatea cererii. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Imposibilitatea identificării: Suntem obligați să solicităm dovada identității tale înainte de ați permite accesul la informațiile tale personale. In anumite cazuri, este posibil sa nu îți putem identifica datele personale din evidențele noastre pe baza elementelor de identificare pe care ni le furnizezi în cerere. În astfel de cazuri, nu putem da curs cererii, cu excepția cazului in care ne oferi informații suplimentare.

Dacă dorești să exerciți vreunul dintre aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi prin căile specificate mai jos. 

Dacă dorești să eliminăm informațiile tale din lista noastră de corespondență, poți face clic pe linkul „Dezabonare” din partea de jos a oricărui e-mail pe care ți l-am trimis sau ne poți contacta la adresa de mail [email protected].

Măsuri de securitate

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii sau împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Paginile noastre de donație sunt securizate folosind Secure Sockets Layer (SSL), un protocol de securitate care asigură confidențialitatea comunicării pe Internet, într-un mod care este conceput pentru a preveni interceptarea, alterarea sau falsificarea mesajelor.

Numai angajații care, pentru a-și îndeplini munca, trebuie să acceseze informații despre susținători și vizitatori ai website-ului, au acces la datele tale personale.

Contactează-ne

Întrebările sunt bine venite, comentariile și solicitările cu privire la această declarație de confidențialitate și la procesarea noastră de informații personale.

Greenpeace CEE România: Strada Louis Blanc nr. 16, Sector 1, Bucureşti,
Telefon/Fax: +40 31 435 57 43; email : [email protected]

Modificări ale acestei politici

Orice modificări pe care le vom face în această declarație de confidențialitate în viitor vor fi postate pe site-ul nostru web și vor fi disponibile și dacă ne contactați, așa cum este stabilit mai sus. Vă rugăm să reveniți frecvent pentru a vedea orice modificări.

Ultima dată actualizat la: 2 septembrie, 2020

Politica Greenpeace privind cookie-urile

Dorim să ne asigurăm că îți place să navighezi pe website-ul nostru. Pentru a vă îmbunătăți experiența și a colecta informații despre utilizarea site-ului nostru, plasăm „cookie-uri” pe computer.

Cookie-urile sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații descărcate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați un site web. Cookie-urile sunt apoi trimise înapoi la site-ul de origine la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site web care recunoaște acel cookie:

Cookie-urile sunt utile deoarece:

Folosind website-ul nostru, ești de acord că, cu excepția cazului în care ați presetat browserul computerului să le respingă, putem plasa toate tipurile de cookie-uri prezentate mai jos pe dispozitivul tău și să le utilizăm în conformitate cu prezenta politică de cookie-uri.

Poți găsi mai multe informații despre cookie-uri la: www.allaboutcookies.org și la www.youronlinechoices.eu, iar un video despre cookie-uri găsiți la www.youtube.com/watch?v=TBR-xtJVq7E

 

Tipuri de cookie-uri

Există două tipuri de cookie-uri – „cookie-uri de interacțiune directă” și „cookie-uri pentru părți terțe”:

Utilizarea cookie-urilor

Acest tabel explică cookie-urile care pot fi introduse pe aparatul tău în timp ce utilizați acest site web și la ce folosesc.

Name Purpose Expiration
“Greenpeace” Folosit de Greenpeace International și Greenpeace Romania pentru a urmări dacă ați acceptat utilizarea cookie-urilor de pe site-ul nostru web. Acest cookie expiră la 1 an de la setare / actualizare
“No_track” Folosit de Greenpeace International și Greenpeace Romania pentru a urmări dacă ați blocat utilizarea cookie-urilor de pe website-ul nostru. Acest cookie nu expiră
“Wordpress_google_apps_login” Folosit de Greenpeace International și Greenpeace Romania pentru a stoca starea de conectare a utilizatorilor care au un cont pe website-ul nostru. Acest cookie expiră când închideți browser-ul
“_ga” Utilizat de Google Analytics pentru a distinge userii. Acest cookie expiră în doi ani de la setare/ updatare
“_gid” Utilizat de Google Analytics pentru a distinge userii. Acest cookie expiră în 24h de la setare/updatare
“_dc_gtm_N7SG829” Folosit de Google Analytics (prin intermediul Google Tag Manager) pentru a controla rata solicitării. Acest cookie expiră la un minut de la setare/updatare
“AMP_TOKEN” Folosit de Google Analytics pentru a prelua un ID de client de la serviciul de identificare client AMP.

 

 

Alte valori posibile indică renunțarea, solicitarea inflight sau o eroare la preluarea unui ID de client de la serviciul AMP Client ID service.â

Acest cookie expiră între 30 de secunde și un an (depinde dacă este folosit) de la setare / actualizare
“_gac_10290164” Folosit de Google Analytics pentru a conecta ID-ul de utilizator la informațiile legate de campania vizitată.

 

 

De exemplu, dacă conturile Google Analytics și AdWords sunt legate, etichetele de conversie ale website-ului AdWords vor citi acest cookie, cu excepția cazului în care renunțați.

Acest cookie expiră la 90 de zile de la setare / actualizare
“__utma” Folosit de Google Analytics pentru a distinge utilizatorii și sesiunile. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca javascript se execută și nu există cookie-uri __utma.

 

 

Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

Acest cookie expiră la 2 ani de la setare / actualizare
“__utmt” Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicitării. Acest cookie expiră la 10 minute de la setare / actualizare
“__utmb” Folosit de Google Analytics pentru a identifica noi sesiuni / vizite. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca javascript se execută și nu există cookie-uri __utmb existente.

 

 

Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

Acest cookie expiră la 30 de minute de la setare / actualizare
“__utmz” Folosit de Google Analytics pentru a stoca sursa traficului sau campania de proveniență, explicând astfel modul în care utilizatorul a ajuns pe site. Cookie-ul este creat atunci când se execută biblioteca javascript și este actualizată de fiecare dată când sunt trimise pentru Google Analytics. Acest cookie expiră la 6 luni de la setare / actualizare

“__utmv”

Folosit de Google Analytics pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator. Acest cookie este creat atunci când un dezvoltator utilizează metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator.

 

Acest cookie a fost folosit și pentru metoda de demontare _setVar. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

Acest cookie expiră la 2 ani de la setare / actualizare

     
     
“_hjIncludedInSample” Acest cookie este setat pentru a informa Hotjar dacă vizitatorul este inclus în eșantionul folosit pentru a genera Heatmap-uri, pâlnii de conversie, înregistrări etc. Acest cookie expiră la un an de la updatare/setare
“_hjRecordingEnabled” Această valoare este setată la începerea unei înregistrări de date. Este folosit pentru a vedea dacă utilizatorul înregistrează deja această sesiune. Acest cookie expiră când închizi browser-ul
“Checkpoint” and “lp” Folosit de Facebook pentru a-ți autentifica identitatea pe Facebook sau Instagram Acest cookie expiră când închizi browser-ul

Greenpeace Romania și Greenpeace International nu gestionează publicarea cookie-urilor părți terțe . Te rugăm să vizitezi site-ul celor mai relevante părți terțelor dacă vrei să înțelegeți mai multe despre aceste cookie-uri, precum Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sau Soundcloud.

Dacă nu dorești să utilizezi cookie-uri, îți poți exprima opțiunea prin mecanismele puse la dispoziție în acest website. De asemenea, poți seta browserul tău astfel încât stocarea cookie-urilor să nu fie acceptată.

Dacă dorești să acceptați doar cookie-urile de interacțiune directă (cookie-uri proprii ale Greenpeace), dar nu și cookie-urile furnizorilor și partenerilor noștri de servicii, debifează mai jos folosirea „cookie-urilor pentru părți terțe” (sau folosește setarea similară din browserul tău).

În continuare, poți schimba stările pentru cookie-urile folosite.

O listă completă ale cookie-urilor care pot fi introduse în browserul tău este disponibilă mai sus (consultă secțiunea „Tipuri de cookie-uri”), iar câteva detalii despre cum și de ce utlizăm cookie-urile acestor părți terțe sunt disponibile mai jos.

Prin dezactivarea (debifarea) ambelor tipuri de cookie-uri de mai sus, vom seta un cookie unic în browserul tău pentru a-ți stoca preferințele. Acest lucru ne va permite să îți oferim o experiență fără urmărire pe acest website până când te răzgândești sau decizi să elimini cookie-urile browserului.

Majoritatea browserelor web permit un anumit control asupra cookie-urilor prin setările browserului (de exemplu, notificări privind cookie-urile noi, dezactivarea cookie-urilor și ștergerea cookie-urilor). Identifică tipul de browser folosit în lista de mai jos și accesează ghidul de utilizare al browserului pentru a afla cum dezactivezi sau ștergi cookie-urile.

Atenție, blocarea tuturor cookie-urilor va avea însă un impact negativ asupra experienței de utilizare a mai multor website-uri.

Utilizarea Google Analytics

Greenpeace utilizează Google Analytics pentru a aduna informații cu privire la utilizarea website-ului nostru de către vizititatori și pentru a analiza datele. Aceste informații ne permit să menținem și să îmbunătățim constant designul website-ului nostru. Google Analytics generează date statistice și alte informații despre utilizarea site-ului web prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe computerele utilizatorilor.

Dacă nu doriți să primiți cookie-urile de analiză, vă rugăm să vă schimbați setările de cookie-uri de mai sus (din categoria „Ce cookie-uri vrei să accepți?”).

Așa cum am menționat anterior, cookie-urile folosite de Google Analytics  în acest website sunt _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga și _gid – și toate colectează informații într-o formă anonimă, inclusiv numărul de vizitatori ai site-ului, ClientID-ul de la browser (pentru identificarea utilizatorilor care se întorc pe site, de exemplu), de unde vin utilizatorii site-ului și paginile aceștia le vizitează. Iată Politica de confidențialitate a Google Analytics, informații despre Utilizarea cookie-urilor Google Analytics pe site-uri și despre cum poți elimina cu ușurință cookie-urile folosite de Google Analytics.

Începând cu mai 2018, Google Analytics a introdus Politici privind controlul duratei de păstrare a datelor, oferind organizațiilor posibilitatea de a seta intervalul de timp înainte ca datele despre utilizatori și activitățile acestora stocate de Google Analytics să fie șterse în mod  automat de pe serverele Analytics.

O astfel de perioadă de păstrare se aplică datelor despre utilizatori și activitățile acestora asociate cu cookie-uri, etichetelor de utilizator (de exemplu, User ID) și etichetelor de publicitate (oricum nefolosite pe site-urile Greenpeace). Pentru Greenpeace Romania și Greenpeace International, intervalul de păstrare a datelor pentru Google Analytics este setat la 26 de luni. Reiterăm, Google Analytics nu va colecta adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru conectarea dispozitivului la internet.

În plus, este important să știi că Google stochează informații despre trafic pe toate website-urile care au cod de urmărire cu Google Analytics. Verifică Politica de confidențialitate Google și informațiile despre cum poți renunța la cookie-urile folosite de Google Analytics.

Deasemenea, trebuie să știi că poți instala Google Analytics Opt-out Browser Add-on pentru a împiedica trimiterea informațiilor despre activitatea ta pe site-ul nostru către Google Analytics.

Utilizarea butoanelor de distribuire pe rețelele de socializare și a widget-urilor

Pe lângă butoanele HTML personalizate pe care le-am instalat pentru a-ți permite să partajezi conținut Greenpeace pe Facebook și Twitter, putem încorpora widget-uri de pe Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Soundcloud și alte rețele de social media pe site-ul nostru, pentru a-ți oferi o experiență mai bună.

Aceste widget-uri de pe rețelele sociale provin de la servere web care îți pot urmări comportamentul pe site-ul nostru și pot asocia acest lucru cu alte informații despre tine provenind de pe alte site-uri web. Poți instala un add-on pentru browser precum Privacy Badger pentru Chrome sau „Deconectați” pentru Chrome și Firefox pentru a controla (primul link) sau pentru a le dezactiva (al doilea link).

Utilizarea Hotjar

Folosim Hotjar pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor noștri și pentru a optimiza acest serviciu și experiența de folosire a siteului. Hotjar este un serviciu care ne ajută să înțelegem mai bine experiența utilizatorilor noștri (de exemplu, cât timp petrec pe paginile, linkurile pe care aleg să le acceseze, ce fac utilizatorii și ce nu le place, etc.) și acest lucru ne permite să construim și îmbunătățim serviciul nostru bazându-ne direct feedback-ul utilizatorilor. Hotjar folosește cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor noștri și dispozitivele acestora (în special adresa IP a dispozitivului (capturate și stocate doar sub formă anonimizată), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul dispozitivului (identificatori unici de dispozitiv), informații ale browserului, locația geografică (doar țara), limba preferată folosită pentru afișarea website-ului nostru). Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar și nici noi nu vom folosi aceste informații pentru a identifica utilizatori individuali sau pentru a-i asocia cu alte date despre un utilizator individual. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica de confidențialitate a Hotjar.

Puteți renunța la crearea unui profil de utilizator, stocarea de către Hotjar a datelor despre utilizarea site-ului nostru și la cookie-urile folosite de Hotjar pentru a vă urmări activitatea pe alte site-uri folosind acest link.

Contactează-ne

Acest site web este deținut și operat de Greenpeace Romania și Greenpeace International. Dacă aveți întrebări despre cookie-urile noastre sau despre prezenta politică privind cookie-urile, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa [email protected].