Greenpeace este o rețea compusă din Greenpeace International și 27 organizații naționale și regionale, fiecare dintre ele fiind o entitate diferită și independentă.

Conținutul fiecărei subsecțiuni greenpeace.org este publicat și administrat de entitatea corespondentă. Paginile ale căror adresă începe cu http://www.greenpeace.org/romania, spre exemplu, se află sub controlul editorial al Greenpeace România. Pentru întrebări și comentarii, vă rugăm să contactați entitatea Greenpeace corespondentă. În mod normal puteți vedea în URL, sau în secțiunea superioară a fiecărei pagini care este entitatea corespondentă.

Pentru simplificare și cursivitate, acest web-site și alte publicații folosesc pur și simplu ”Greenpeace” atunci când se referă la una sau mai multe organizații din rețea. În mod similar, cuvintele ”noi” și ”al nostru /ale noastre” pot fi folosite pentru a face referire la alte entități din rețeaua Greenpeace și la angajații, activiștii sau voluntarii lor. Birourile locale sunt uneori denumite ”birouri” (cu toate că un biroul local poate avea mai multe sedii).