Planéta Zem nemá možnosť poukázať 2 %. Vy áno!
Darujte Vaše 2 % pre planétu a jej rozmanitú prírodu a bojujte s nami proti klimatickej kríze!

Podporte činnosť Greenpeace Slovensko a darujte nám Vaše 2 % z daní. 

Predvyplnené Vyhlásenie s údajmi Greenpeace Slovensko

Prečo darovať Vaše 2 % Greenpeace Slovensko?

Greenpeace Slovensko je finančne a politicky nezávislá environmentálna organizácia, ktorá sa snaží poukazovať na environmentálne problémy a bojovať proti klimatickej kríze a strate biodiverzity. 

Naša vízia je lepší a spravodlivejší svet pre všetkých, v ktorom žijeme v harmónii s prírodou. Našim cieľom je, aby sa Slovensko aj planéta stali spravodlivejším, čistejším a zdravším miestom pre život. 

Jeden z našich základných pilierov je finančná nezávislosť a sloboda. Preto neprijímame žiadne peniaze od vlád, korporácií alebo politických strán. Individuálne príspevky, spolu s dotáciami od nadácií, ktorých financie pochádzajú od individuálnych prispievateľov, sú jedinými zdrojmi nášho financovania.  

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame pre najčerstvejšie novinky alebo sa pozrite na časovú os našich víťazstiev a nahliadnite na všetky neskutočné boje, ktoré sa nám od roku 1972 podarilo vyhrať!

Vás 2 % nestoja nič a nám dokážu veľmi pomôcť. Využite túto šancu a pomôžte nám v boji proti klimatickej kríze a za záchranu biodiverzity.

Ďakujeme, že konáte. 

Údaje potrebné na darovanie 2 % pre Greenpeace Slovensko 

Obchodné meno alebo názovGreenpeace Slovensko 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo Námestie SNP 35, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava
Právna norma Nezisková organizácia 
IČO36069086
(do formulára zarovnať zprava)   

Ako môžete darovať 2 %? 

Pre zamestnancovPre FO, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
Váš zamestnávateľ bude podávať daňové priznanie za Vás. Napriek tomu Vám ponúkame stručný návod, čo môžete ako zamestnanec v rámci poukázania 2 % Greenpeace Slovensko urobiť.
 
1) Do 15.02.2021 (ideálne, dá sa však aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 b) 3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4) Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie s údajmi Greenpeace Slovensko a zvyšné údaje o Vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.

5) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Tlačivá A a B potrebujete, ak ste napr. zamestnaný/á, ale daňové priznanie si podávate sami (v priebehu roka ste mali viac zamestnávateľov, SZČO a pod.)

Vypočítajte si:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania nájdete v sekcii: Údaje potrebné na darovanie 2 % z daní pre Greenpeace Slovensko

Online možnosť podania daňového priznania FO typ A

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2020

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B ) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

Online možnosť podania daňového priznania FO typ B

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2020

Do 31. marca 2021 doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Kvôli pandemickej situácií je umožnený odklad bez udania dôvodu, kedy môžete daňové priznanie podať do 30. apríla 2021. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Dokedy môžete poukázať 2 %?

Dajte nám o sebe vedieť! 

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám práve Vy poslali Vaše 2 %, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Máte otázky? 

Radi Vám ich zodpovieme a poradíme. Napíšte nám prostredníctvom emailu na adresu [email protected].

FAQ

Môžem Vám ako právnická osoba (firma) darovať 2 % (1 %)? Nejde to proti Vašim pravidlám, že neberiete financie od súkromných korporácií, vlád a politických strán? 

V Greenpeace neprijímame žiadne financie od vládnych zdrojov, politických strán ani korporácií, aby sme si udržali našu finančnú nezávislosť. Žiaľ z tohto dôvodu nie je možné poukázať nám 2 % ako právnická osoba. 

Už som podal/a svoje daňové priznanie. Je ešte nejaká šanca, ako Vám môžem darovať 2 %? 

Áno je. V takomto prípade je možné zaslať opravný formulár a v ňom uviesť prijímateľa, ktorému chceme 2 % darovať. Urobiť tak môžete najneskôr do povinného dátumu ukončenie podania daňových priznaní.