Planéta Zem nemá možnosť poukázať 2 %. Vy áno!
Darujte Vaše 2 % pre planétu a jej rozmanitú prírodu a bojujte s nami proti klimatickej kríze!

Podporte činnosť Greenpeace Slovensko a darujte nám Vaše 2 % z daní. 

Predvyplnené Vyhlásenie s údajmi Greenpeace Slovensko

Prečo darovať Vaše 2 % Greenpeace Slovensko?

Greenpeace Slovensko je finančne a politicky nezávislá environmentálna organizácia, ktorá sa snaží poukazovať na environmentálne problémy a bojovať proti klimatickej kríze a strate biodiverzity. 

Naša vízia je lepší a spravodlivejší svet pre všetkých, v ktorom žijeme v harmónii s prírodou. Našim cieľom je, aby sa Slovensko aj planéta stali spravodlivejším, čistejším a zdravším miestom pre život. 

Jeden z našich základných pilierov je finančná nezávislosť a sloboda. Preto neprijímame žiadne peniaze od vlád, korporácií alebo politických strán. Individuálne príspevky, spolu s dotáciami od nadácií, ktorých financie pochádzajú od individuálnych prispievateľov, sú jedinými zdrojmi nášho financovania.  

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame pre najčerstvejšie novinky alebo sa pozrite na časovú os našich víťazstiev a nahliadnite na všetky neskutočné boje, ktoré sa nám od roku 1972 podarilo vyhrať!

Vás 2 % nestoja nič a nám dokážu veľmi pomôcť. Využite túto šancu a pomôžte nám v boji proti klimatickej kríze a za záchranu biodiverzity.

Ďakujeme, že konáte. 

Údaje potrebné na darovanie 2 % pre Greenpeace Slovensko 

Obchodné meno alebo názovGreenpeace Slovensko 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo Námestie SNP 35, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava
Právna norma Nezisková organizácia 
IČO36069086
(do formulára zarovnať zprava)   

Ako môžete darovať 2 %? 

Pre zamestnancovPre FO, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
Váš zamestnávateľ bude podávať daňové priznanie za Vás. Napriek tomu Vám ponúkame stručný návod, čo môžete ako zamestnanec v rámci poukázania 2 % Greenpeace Slovensko urobiť.
 
1) Do 15.02.2021 (ideálne, dá sa však aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 b) 3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4) Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie s údajmi Greenpeace Slovensko a zvyšné údaje o Vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.

5) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Tlačivá A a B potrebujete, ak ste napr. zamestnaný/á, ale daňové priznanie si podávate sami (v priebehu roka ste mali viac zamestnávateľov, SZČO a pod.)

Vypočítajte si:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania nájdete v sekcii: Údaje potrebné na darovanie 2 % z daní pre Greenpeace Slovensko

Online možnosť podania daňového priznania FO typ A

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2020

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B ) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

Online možnosť podania daňového priznania FO typ B

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2020

Do 31. marca 2021 doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Kvôli pandemickej situácií je umožnený odklad bez udania dôvodu, kedy môžete daňové priznanie podať do 30. apríla 2021. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Dokedy môžete poukázať 2 %?

Do 31. marca 2021 alebo s odkladom do 30. apríla 2021

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (SZČO), ktorí podávajú daňové priznanie.

Do 30. apríla 2021

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Dajte nám o sebe vedieť! 

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám práve Vy poslali Vaše 2 %, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Máte otázky? 

Radi Vám ich zodpovieme a poradíme. Napíšte nám prostredníctvom emailu na adresu [email protected].

FAQ

Môžem Vám ako právnická osoba (firma) darovať 2 % (1 %)? Nejde to proti Vašim pravidlám, že neberiete financie od súkromných korporácií, vlád a politických strán? 

V Greenpeace neprijímame žiadne financie od vládnych zdrojov, politických strán ani korporácií, aby sme si udržali našu finančnú nezávislosť. Žiaľ z tohto dôvodu nie je možné poukázať nám 2 % ako právnická osoba. 

Už som podal/a svoje daňové priznanie. Je ešte nejaká šanca, ako Vám môžem darovať 2 %? 

Áno je. V takomto prípade je možné zaslať opravný formulár a v ňom uviesť prijímateľa, ktorému chceme 2 % darovať. Urobiť tak môžete najneskôr do povinného dátumu ukončenie podania daňových priznaní.