Postav sa klimatickej kríze

Všetci si zaslúžime udržateľnú budúcnosť na tejto planéte. Klimatická kríza je tu, reálna a aktuálna. Ľudia po celom svete sa spájajú, aby dosiahli zmeny, ktoré povedú k zvládnutiu najväčšej výzvy, akej ako ľudstvo čelíme. Spoločne musíme zatlačiť na vlády a firmy, aby podnikli kroky, ktoré povedú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Teraz máme ešte šancu zvrátiť klimatickú krízu. Dokážeme to len spoločne.