DOBROVOĽNÍCTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

Spolu s dobrovoľníkmi sa podieľame na informačných a komunikačných aktivitách, zúčastňujeme sa festivalov a trhov, pripravujeme transparenty, či zbierame podpisy na petície. Dobrovoľníci môžu taktiež využiť svoje zručnosti pri výpomoci v kancelárii (preklady, grafika, foto, video). Našim cieľom je budovať komunitu, ktorá je priestorom na nápady, ako vylepšiť život v našom okolí.

AKTIVIZMUS

AKTIVIZMUS

Aktivisti sa môžu zúčastňovať priamych nenásilných akcií a protestov Greenpeace a spolu s nami tak upriamovať pozornosť na aktuálne problémy a mobilizovať ľudí k činom. Podmienkou účasti na priamych nenásilných akciách (aktivizmus) je vek nad 18 rokov.