Práca Greenpeace je založená na niekoľkých zásadách. Odrážajú sa vo všetkých našich kampaniach a riadime sa nimi čokoľvek robíme, kdekoľvek to robíme.

Greenpeace je nezávislá kampaňová organizácia, ktorá využíva mierovú, kreatívnu konfrontáciu na odhalenie globálnych environmentálnych problémov a vyvíja riešenia pre zelenú a mierovú budúcnosť.

Naša misia

Našim cieľom je zaistiť schopnosť Zeme pestovať život vo všetkých jeho podobách.

To znamená, že chceme:

Foto popis?. MSF a Greenpeace uskutočňujú spoločné námorné operácie pre zaistenie pomoci na mori pre lode v núdzi pri pobreží ostrova Lesbos v Grécku, v koordinácií s gréckou pobrežnou strážou.

Naše vnútorné hodnoty

Princípy získavania financií

V Greenpeace sme hrdí na to, že naša práca je financovaná takmer výlučne z darov vášnivých jednotlivcov z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o planétu a chcú nám pomáhať pri vytváraní zmien, alebo prostredníctvom grantov od súkromných nadácií, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty, ako my. 

Naša nezávislosť je zásadná pre efektívnu kampaňovú prácu, práve preto ju pokladáme ako základný princíp, ktorý riadi všetky naše zbierky. Neprijímame financovanie od vlád, firiem, politických strán alebo medzivládnych organizácií. 

Taktiež monitorujeme všetky hojné súkromné dary aby sme identifikovali, či nie sú charakteru, ktorý by mohol ohroziť našu nezávislosť, našu integritu, alebo odchýliť sa od priorít našej kampane. Ak niečo také nájdeme, dar odmietneme alebo vrátime. 

Poskytovanie darov umožňuje ľuďom stáť spolu pri našich vodcoch kampaní a aktivistoch a pomáhať tak privolať potrebnú zmenu. Práve preto je skutočne dôležité zaobchádzať s darmi od Greenpeace podporovateľov s rešpektom a zodpovedne a využívať ich na vytvorenie čo najväčšieho možného dopadu, tak ako v našich kampaniach, tak aj v investíciách do ďalšieho získavania prostriedkov. 

Preto sa vždy budeme usilovať o vyváženie nákladov voči výsledkom, aby sme dosiahli najvyššiu možnú hodnotu pre našich podporovateľov. Sme hrdí na to, že môžeme jasne a podrobne vymenovať všetky naše náklady spojené s financovaním v ročnej účtovníckej uzávierke v každej pobočke Greenpeace. To je taktiež dôvod, prečo sú všetky metódy, ktoré používame na získavanie prostriedkov, v súlade nielen s našimi vnútornými princípmi ale aj s odbornými kódexmi správania a prijatými osvedčenými postupmi v každej krajine, v ktorej pôsobíme. 

Ak podporovateľa obzvlášť zaujíma konkrétna oblasť našej práce a požiada nás, aby sme využili jeho prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, pokúsime sa vyhovieť jeho žiadosti. 

Niekedy vyzývame našich podporovateľov a širokú verejnosť, aby finančne prispeli na určitý projekt alebo kampaň. Ak očakávame, že darcovia budú chcieť, aby ich peniaze boli prerozdelené takýmto spôsobom, použijeme zrozumiteľnú formu vyúčtovania, aby rozumeli, ako boli ich dary použité, koľko sme vyzbierali a koľko minuli.