Pădurea și comunitatea Pustiana

Comunicat de presă - iunie 21, 2017
În data de 11 iunie 2017, Greenpeace România a facilitat dezbaterea publică “Pădurea și comunitatea” în satul Pustiana din comuna Pârjol, jud. Bacău.

Temele dezbaterii au fost oportunitatea exploatării pădurii din vecinătatea satului, vânzarea lemnului de foc către populație, repararea drumului forestier pentru  permiterea accesului locuitorilor la proprietățile de dincolo de pădure. La dezbatere au luat parte circa 60 de membri ai comunității împreună cu primarul comunei, viceprimarul, consilieri locali, reprezentanți ai Ocolului Silvic Moinești și ai Direcției Silvice Bacău din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

Oamenii au cerut să nu se mai taie pădurea de lângă satul lor

În ianuarie 2017, peste 300 de oameni din Pustiana, comuna Pârjol, Jud. Bacău i-au adresat primarului comunei o petiție prin care cereau oprirea tăierii pădurii de la marginea satului. Este vorba de o tăiere progresivă definitivă (tip de tăiere selectivă în mai multe etape care, în ultima fază - definitivă, presupune tăierea tuturor arborilor maturi rămași în zona respectivă). Primăria a înaintat petiția către Prefectura Bacău, care la rândul său a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. IPJ Bacău a cercetat cazul și nu a identificat ilegalități. În urma protestului localnicilor, exploatarea a fost oprită (fusese autorizată pentru perioada ianuarie – aprilie) și reprogramată pentru septembrie 2017.

Locuitorilor din Pustiana nu li se pare normală tăierea pădurii de lângă sat, deoarece pădurea asigură protecția satului, stabilizând dealul și prevenind alunecări de teren. Pentru cetățeni, pădurea înseamnă arbori maturi iar îndepărtarea totală a acestora echivalează cu distrugerea ei; suprafețele de fond forestier cu arbori foarte tineri, scunzi, nu reprezintă pădure pentru majoritatea dintre noi. Oamenii se plângeau și de starea în care a ajuns în urma exploatării drumul forestier, pe care l-au folosit de-a lungul timpului pentru a ajunge la terenuri agricole aflate dincolo de pădure. Nu în ultimul rând, locuitorii din Pustiana reclamau faptul că nu au acces la lemn de foc din această pădure și ne-au relatat că li s-au pus la dispoziție crengi la un preț de 180 de lei/metru cub.

Comunitatea a cerut sprijinul Greenpeace România

Negăsind vreo rezolvare a situației la nivel local, reprezentanți ai comunității au cerut sprijinul Greenpeace România. O echipă Greenpeace a cercetat situația la fața locului în data de 05.03.2017 și nu a găsit indicii că ar fi fost încălcate normele tehnice din legislația aplicabilă în prezent pentru această tăiere progresivă definitivă. Ca urmare Greenpeace România a transmis în martie 2017 către Romsilva recomandarea să organizeze un eveniment de informare și consultare publică în satul Pustiana, cu privire la tăierea pădurii potrivit amenajamentului silvic, alocarea lemnului de foc către comunitate și aducerea la starea inițială a drumului forestier. De asemenea, ne-am oferit sprijinul în organizarea evenimentului de informare și consultare publică.

Concluziile dezbaterii publice dintre Romsilva și comunitatea din Pustiana

Sub coordonarea și moderarea Greenpeace România în data de 11 iunie 2017 a avut loc dezbaterea publică “Pădurea și comunitatea”. La dezbatere au luat parte circa 60 de membri ai comunității împreună cu primarul comunei, viceprimarul, consilieri locali, reprezentanți ai Ocolului Silvic Moinești și ai Direcției Silvice Bacău din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

În cadrul dezbaterii din Pustiana, Ocolul Silvic Moinești s-a angajat să repare drumul forestier până la 30 august 2017. A fost clarificată procedura de alocarea a lemnului de foc: cererile locuitorilor vor fi centralizate la primărie, apoi transmise ocolului silvic iar preluarea lemnului va avea loc la rampa parchetului de exploatare. Romsilva va putea asigura în 2017 un volum de lemn de foc pentru populație de 1,281 metri cubi, dintr-un necesar estimat la 8,000 metri cubi. Pentru a stabili un regim de protecție a pădurii din marginea satului, Primăria comunei Pârjol va transmite o solicitare de modificare a amenajamentului silvic către Ministerul Apelor și Pădurilor.

Mulțumim comunității Pustiana, Primăriei și Consiliului Local Pârjol, Ocolului Silvic Moinești și Direcției Silvice Bacău pentru acest exercițiu care poate evolua către bune practici de relație între Romsilva și comunitățile de lângă pădure.

Viziunea Greenpeace despre pădurile României

În viziuneanoastră, pădurile trebuie să fie administrate într-o astfel de manieră încât să acopere cererea de lemn și alte produse forestiere pentru comunitățile locale, iar sectorul forestier trebuie să ofere locuri de muncă și să fie o sursă de venituri pentru populația rurală. Operațiunile silvice trebuie să mențină sau să îmbunătățească bunăstarea socio-economică a comunităților locale și a muncitorilor forestieri. Politicile silvice trebuie să sprijine identitatea și cultura comunităților locale, indiferent de natura proprietății pădurii. Consultarea tuturor factorilor interesați este o precondiție a administrării responsabile a pădurii. Toate activitățile relevante din sectorul forestier trebuie să fie planificate și implementate în urma consultării cu actorii relevanți, cu experți și cu publicul interesat.

 

Cum se atribuie lemnul de foc, potrivit Codului Silvic

 

Prin Codul Silvic, Art. 60, al. 5, lit. d, a fost stabilit principiul alocării cu prioritate a resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică necesare încălzirii locuințelor populației. Acest principiu a fost transpus în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (HG nr. 617 din 31/08/2016). Astfel, regulamentul stabilește la Art. 45 că lemnul de foc va fi vândut direct către populație, cu prioritate, în scopul încălzirii locuințelor, cu limitarea impusă prin Art. 3  - maximum 15% din volumul prevăzut a se recolta în 2017 poate fi valorificată ca material fasonat. Astfel, Romsilva poate vinde direct către populație lemn de foc doar din partizile ce nu sunt scoase la licitație (15% din volumul autorizat pentru 2017), ceea ce reprezintă la nivel național sub 1 milion de metri cubi, adică mult sub necesar. Aceasta însemnă că aprovizionarea cu lemn de foc se va baza în primul rând pe lemnul provenit din pădurile private.

Subiecte