Cifre șocante despre arderea cărbunelui

Articol principal - septembrie 25, 2012
Arderea cărbunelui reprezintă cea mai mare amenințare la adresa echilibrului climatic

Centralele electrice pe bază de cărbune reprezintă cea mai mare sursă artificială de emisii de dioxid de carbon. Astfel, cea mai mare amenințare la adresa echilibrului climatic o reprezintă arderea cărbunelui. 80% din emisiile de dioxid de carbon ale Chinei, una dintre țările cel mai poluante, provin din arderea cărbunelui. Acesta asigură 80% din nevoia de electricitate a țării. Este esențial pentru combaterea schimbărilor climatice ca în China să se treacă de la cărbune la energie regenerabilă.

În China, arderea cărbunelui este responsabilă pentru:

12 milioane de tone de alimente poluate cu metale grele

375 de milioane de tone de cenușă de cărbune anual. Cenușa de cărbune este deșeul solid care rămâne după arderea cărbunelui și conține 20 de tipuri de metale grele și alte substanțe chimice toxice. Estimările indică prezența unui concentrat de arsenic de 40% și 70% concentrat de plumb în cărbunele brut. Cea mai mare sursă de deșeuri solide a Chinei, cenușa de cărbune, este de asemenea un tip de particule ușoare care se răspândesc cu ușurință pe calea aerului, apei și purtate de vânt.

700.000 de hectare de terenuri surpate până în 2006, deteriorarea drumurilor, căilor ferate, podurilor și liniilor de electricitate.

500.000 de morți de pe urma bolilor provocate de poluarea aerului în 2008

Exploatarea cărbunelui necesită o cantitate uriașă de apă: 71% din cele 96 de mari mine de cărbune deținute de stat se confruntă cu lipsa de apă, iar la 40% dintre ele situația este gravă.

80% din emisiile de dioxid de carbon, 85% din emisiile de dioxid de sulf (SO2), 67% dintre oxizii de azot (NOx) și 70% din emisiile de pulberi.

Renunțarea la cărbune și adoptarea soluțiilor viabile

China are un potențial foarte vast pentru energie regenerabilă, care ar putea fi exploatat cu ajutorul investițiilor și politicilor guvernamentale eficiente. Este nevoie de o revoluție energetică prin care să fie înlocuite sursele poluante de producere a energiei cum ar fi cărbunele și alți combustibili fosili, cu soluții curate: energie eoliană și solară cât și măsuri de eficiență energetică și implementarea altor tehnologii moderne.

Parcurgeți următoarele rapoarte detaliate pe această temă:

The True Cost of Coal 
The True Cost of Coal: Air Pollution and Public Health 
The True Cost of Coal: An Investigation into Coal Ash in China 
The True Cost of Coal: Coal Dust Storms and Toxic Wind

Postare pe blog de Monica Tan