Inovativni poslovni modeli financiranja projekata

Potencijal korištenja obnovljivih izvora u turističkom sektoru je velik. Primjerice, rezultati natjecanja “Krovove na sunce” koje je organizirao Greenpeace pokazuju da samo na razini tri najveće hotelske tvrtke ima potencijala za postavljanje oko 7 MW fotonaponskih elektrana, što na godišnjoj razini odgovara potrošnji električne energije gotovo 3000 prosječnih kućanstava.

Ovo istraživanje bavi se inovativnim poslovnim praksama korištenja obnovljivih izvora energije (s naglaskom na sunčevu energiju) u turističkom sektoru, analizira njihov potencijal u Republici Hrvatskoj te daje smjernice vlasnicima turističkih objekata kako da na ekonomski povoljan način realiziraju svoje projekte i tako stvore više novca za ulaganje u svoje temeljne aktivnosti.


Više pročitajte u brošuri u privitku:

Analiza mogućnosti šire primjene obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru u Hrvatskoj