Sve više proizvodimo plastiku za jednokratnu upotrebu, koja nam je uglavnom nepotrebna. Recikliranje ne može biti glavno rješenje jer globalni podaci pokazuju da se samo oko 9% otpadne plastike recikliralo. Većina plastike koja dospijeva u mora i oceane dolazi s kopna, po procjenama čak 80%, a treba joj stotine godina da se razgradi. Ova najezda plastike ubrzano pretvara naša mora u najveća odlagališta otpada na svijetu, ugrožava morske životinje te dospijeva u hranidbeni lanac, zato što se plastika u moru usitnjava te prelazi u mikroplastiku. U Sredozemnom moru plastični ostaci pronađeni su u malim ribama, morskim pticama, kornjačama te želucima ulješura. Plastični otpad nanosi veliku štetu okolišu, i na kopnu i u moru. Procjenjuje se da do 12,7 milijuna tona plastike godišnje završi u oceanima i morima gdje ugrožava životinjski svijet, a budući da se plastika akumulira i raspada u manje dijelove u moru i na morskom dnu, onečišćenje plastikom ulazi u prehrambeni lanac. Vrijeme je da stanemo na kraj plastici za jednokratnu upotrebu i okrenemo se materijalima za višekratnu upotrebu!