Το όραμά μας
Οι μικροί παραγωγοί και οι καταναλωτές παίρνουν στα χέρια τους τον έλεγχο της τροφής μας. Μαζί προστατεύουμε τον πλανήτη και την υγεία μας, και βάζουμε πάνω από όλα το καλό όλων. Στοχεύουμε σε ένα γεωργικό μοντέλο που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες. Πολλοί αγρότες ήδη στρέφονται σε εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, που βάζουν προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όλο και περισσότεροι πολίτες προσέχουν τι αγοράζουν και με τις επιλογές τους προωθούν την ασφαλή και υγιή τροφή, με λιγότερο κρέας και περισσότερα ντόπια εποχικά όσπρια, φρούτα και λαχανικά.