Η υπεραλίευση και οι καταστροφικές πρακτικές αλιείας αποτελούν βασικότατες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη μας. Η προστασία, σωστή διαχείριση και αναγέννηση των ιχθυοπληθυσμών έχει τεράστια σημασία για τον πλανήτη μας που υπερθερμαίνεται και τη θαλάσσια ζωή που δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της καταστροφής πολύτιμων ενδιαιτημάτων, της ρύπανσης από πλαστικό και άλλες πηγές και την αύξηση της οξύτητας των ωκεανών.

Transhipment of whale meat  - Southern Ocean Tour 2005 - Sutton-Hibbert. © Greenpeace / Jeremy Sutton-Hibbert
Η έκθεση της διεθνούς Greenpeace με τίτλο Fishy Business, αποτυπώνει τον αδιαφανή κόσμο των μεταφορτώσεων στη θάλασσα και αναδεικνύει τον τρόπο που αυτές συνδέονται με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ). © Greenpeace / Jeremy Sutton-Hibbert

Οι μεταφορτώσεις (δηλαδή οι εκφορτώσεις μέρους ή του συνόλου των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται στα αλιευτικά σκάφη σε ειδικά πλοία ψυγεία) αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την αλιεία βιομηχανικής κλίμακας και μια πρακτική που διαιωνίζει τις περιβαλλοντικές και εργασιακές αυθαιρεσίες του κλάδου. Με τα πλοία ψυγεία να χρησιμεύουν επίσης στον ανεφοδιασμό του αλιευτικού στόλου, τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα συνεχίζουν να αλιεύουν απρόσκοπτα χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο λιμάνι. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την αύξηση της εκμετάλλευσης των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων και έχει συνδεθεί με σημαντικές παραβιάσεις των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων στη θάλασσα. Επιπλέον, επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη να προωθούν τα προϊόντα Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στην παγκόσμια αγορά, καθώς με τη χρήση των πλοίων ψυγείων τα προϊόντα αυτά αναμειγνύονται με τη νόμιμη ψαριά.

Η έκθεση της διεθνούς Greenpeace με τίτλο Fishy Business, αποτυπώνει τον αδιαφανή κόσμο των μεταφορτώσεων στη θάλασσα και αναδεικνύει τον τρόπο που αυτές συνδέονται με την ΠΛΑ αλιεία. Η προσεκτική ανάλυση στοιχείων για 1600 πλοία ψυγεία καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταφορτώσεων που γίνονται στην ανοικτή θάλασσα πραγματοποιούνται από 250 πλοία εταιριών εφτά ναυτικών δυνάμεων: της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας (με 21 πλοία).

Παραπάνω από τα των πλοίων ψυγείων που δραστηριοποιούνται στα νερά της Ανταρκτικής ανήκουν στη Laskaridis Shipping Ltd και τη Lavinia Corp, συμφερόντων της οικογένειας Λασκαρίδη. Τα πλοία αυτά, όπως και τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή, επιχειρούν σε ένα σχεδόν παρθένο οικοσύστημα, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δραστηριότητες τους να γίνονται υπό τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Illegal Pacific Tuna Transhipment. © Alex Hofford / Greenpeace
Οι μεταφορτώσεις (δηλαδή οι εκφορτώσεις μέρους ή του συνόλου των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται στα αλιευτικά σκάφη σε ειδικά πλοία ψυγεία) αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την αλιεία βιομηχανικής κλίμακας και μια πρακτική που διαιωνίζει τις περιβαλλοντικές και εργασιακές αυθαιρεσίες του κλάδου. © Alex Hofford / Greenpeace

Με το ρίσκο μίας ανεπανόρθωτης ζημιάς σε ένα μοναδικής αξίας οικοσύστημα να είναι μεγάλο, η Greenpeace καλεί την Επιτροπή για τη Συντήρηση της Θαλάσσιας Ζωής στην Ανταρκτική (CCAMLR) να λάβει μέτρα για την προληπτική αντιμετώπιση αυτών των απειλών και ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη για μια ισχυρή Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς που θα αποτελέσει την απαρχή μίας πιο ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων παγκοσμίως. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πλήρη έκθεση της Greenpeace εδώ.


Δεν δεχόμαστε χρήματα από κυβερνήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς.
Η δράση μας στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές πολιτών. Υποστήριξέ μας