Έλληνες ψαράδες μικρής κλίμακας από την Άνδρο, την Αμοργό, τη Λέρο, τη Νεάπολη Λακωνίας, τη Γλυφάδα, το Κερατσίνι και το Μαραθώνα συναντήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα με αντίστοιχους ψαράδες από τη Γαλλία , την Κροατία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι μεσόγειοι ψαράδες ζητήσαν μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη των πολιτικών αλιείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συζήτησαν τους τρόπους για να το πετύχουν.

Η συνάντηση, η οποία οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την πλατφόρμα LIFE (Αλιείς Χαμηλής Έντασης της Ευρώπης), προσέφερε στους ψαράδες χαμηλής έντασης την ευκαιρία να συναντηθούν και να αναγνωρίσουν προβλήματα αλλά και λύσεις, και να συζητήσουν μία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την επιβίωση του αλιευτικού τομέα.

Οι συμμετέχοντες μίλησαν με θέρμη για την ανάγκη δημιουργίας μακροπρόθεσμων διαχειριστικών σχεδίων ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο για την πιο δυναμική και αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο. Τέτοια σχέδια πρέπει να έχουν ως στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να συνδυάζονται με περιορισμούς ώστε να προστατευθούν οι περιοχές αναπαραγωγής και οι πληθυσμοί νεαρών ψαριών.

Εξίσου σημαντική για τους συμμετέχοντες είναι η ανάγκη για τη μείωση και σταδιακή παύση της ρύπανσης στη Μεσόγειο, καθώς έχει πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην παράκτια αλιεία και το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το συνέδριο έκανε σαφή αναφορά στην ανάγκη να τονιστεί η ζωτική σημασία των μικρής κλίμακας και χαμηλής έντασης ψαράδων όχι μόνο στην ιστορία και τον πολιτισμό των τοπικών κοινοτήτων αλλά επίσης και τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρουν ως πρωταρχική πηγή πλούτου και διαχειριστές της θάλασσας.

Ομιλητές από κάθε πλευρά της Μεσογείου έδωσαν έμφαση στην κρίσιμη κατάσταση της μεσογειακής αλιείας και την κυριαρχία στις πολιτικές παλαιότερων ετών των αλιέων μεγάλης κλίμακας, συχνά εις βάρος των συμφερόντων της αλιείας μικρής κλίμακας. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν καλύτερους κανονισμούς και έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων και τόνισαν την ανάγκη να περιοριστούν τα συρόμενα εργαλεία στις ευαίσθητες παράκτιες περιοχές. Ταυτόχρονα αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη για δραστική αύξηση της επιλεκτικότητας όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων ώστε να αποφεύγεται η αλίευση ψαριών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Πολλοί συμμετέχοντες επίσης τόνισαν την ανάγκη για μία ουσιαστική αναθεώρηση του τρόπου κατανομής των ποσοστώσεων για τον τόνο ώστε να γίνει δικαιότερη η αλιεία για τους ψαράδες μικρής κλίμακας.

Οι εκπρόσωποι από κάθε χώρα της Μεσογείου ανέφεραν παραδείγματα για το πόσο άσχημη έχει γίνει η κατάσταση και την επείγουσα ανάγκη για στροφή της μεσογειακής αλιείας προς την επιβίωση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Σε πολλές παρεμβάσεις τονίστηκε η ανάγκη για την εφαρμογή προσωρινά κλειστών περιοχών ώστε να εξασφαλιστεί η ανανέωση των αποθεμάτων, ενώ αναφέρθηκαν παραδείγματα που αποτυπώνουν την επιτυχία αυτής της προσέγγισης, με κάποια αποθέματα οστρακοειδών να αυξάνονται περισσότερο από 500% μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Συχνά ήταν απαραίτητο να παρασχεθεί οικονομική και επιστημονική υποστήριξη στους ψαράδες προκειμένου αυτές οι πρωτοβουλίες να στεφθούν με επιτυχία, ενώ επιπλέον ενισχύθηκαν από ένα αποτελεσματικό σχέδιο μακροπρόθεσμης συνδιαχείρισης.

Η συνάντηση επίσης ξεκαθάρισε και συνολικά υποστήριξε την ανάγκη για αποτελεσματική εκπροσώπηση των ψαράδων μικρής κλίμακας στις Συμβουλευτικές Επιτροπές ώστε να παρέχουν πιο ισορροπημένες και ολοκληρωμένες προτάσεις στα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν σχετικά με ενδεχόμενες ευκαιρίες μέσα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οφέλη των Τοπικών Ομάδων Δράσης για την Αλιεία, η συνδιαχείριση των παράκτιων ιχθυαποθεμάτων, η πρόσβαση στην αγορά και η επέκταση και προώθηση των καλύτερων πρακτικών έδωσαν στους συμμετέχοντες κάποιες ελπίδες για το μέλλον μαζί με την υποστήριξη που μπορεί να παρέχει η LIFE.

Μιλώντας εκ μέρους των Ελλήνων διοργανωτών, ο Δημήτρης Ζάννες ευχαρίστησε τη LIFE για τη διοργάνωση και υποστήριξη της εκδήλωσης, ενώ τόνισε και τον πολύ σημαντικό αλλά συχνά παραγνωρισμένο ρόλο των γυναικών στην επιβίωση και επιτυχία της αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο.

Ανταπαντώντας εκ μέρους της LIFE, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Jerry Percy δήλωσε ότι ο τίτλος της οργάνωσης εσκεμμένα δεν αναφέρεται στο φύλο των ψαράδων για να αναγνωρίσει επίσης τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στον τομέα. Ευχαρίστησε την ελληνική ομάδα για τη θερμή της φιλοξενία καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με τόσο ευρείς και ποικίλες παρεμβάσεις στη συζήτηση. Ανέφερε στην ολομέλεια της συνάντησης ότι όλοι στη LIFE αναγνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μικρής κλίμακας και η αλιεία στη Μεσόγειο, θεώρησε όμως ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ευκαιρίες για αλλαγές.

Σημείωση προς συντάκτες:

Η LIFE είναι μία πλατφόρμα που στόχο έχει να δώσει μία δυνατή φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη μέχρι πρόσφατα κατά βάση σιωπηλή πλειονότητα των ψαράδων της Ευρώπης, οι οποίοι είναι μικρής κλίμακας και χρησιμοποιούν εργαλεία χαμηλής έντασης αλλά ιστορικά δεν είχαν μία αφοσιωμένη και αποτελεσματική εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης της LIFE δείτε εδώ.

Πάτα εδώ