Ο Οδηγός για μία Δίκαιη Αλιεία θέτει τις βάσεις για ένα όραμα όπου ψαράδες, παράκτιες κοινότητες, ιχθυαγορές, κυβερνήσεις και καταναλωτές δημιουργούν μαζί ένα νέο δίκαιο επιχειρηματικό μοντέλο που ευεργετεί τη θάλασσα, τα ψάρια, τους ψαράδες, την αγορά και το τραπέζι μας.

A Roadmap to fair fisheries (Αγγλικά)

Χαράζουμε πορεία για μια δίκαιη αλιεία (Ελληνικά)

Πάτα εδώ